Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Imenice u engleskom jeziku - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Imenice u engleskom jeziku (/Thread-imenice-u-engleskom-jeziku)


Imenice u engleskom jeziku - Dzemala - 25-06-2010 04:40 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Engleski je germanski jezik iz porodice indo-evropskih jezika, i zajedno sa nemačkim, holandskim, danskim, švedskim, islandskim i ferojskim čini germanski ogranak ove grupe. Po broju ljudi koji govore ovaj jezik on je drugi u svetu. Smatra se da postoji 300 miliona ljudi kojima je engleski izvorni (native speakers), 300 miliona onih kojima je on drugi i još 100 miliona onih koji ga koriste kao strani jezik, što daje brojku od oko milijardu ljudi koji engleski koriste isključivo ili u svakodnevnoj komunikaciji kao preovlađujući jezik, dakle, 1/6 populacije planete.

To je jezik nauke, avijacije, računarstva, diplomatije i turizma. Polovina svih poslovnih ugovora je sklopljena na engleskom, takođe, dve trećine naučnih dokumenata je pisano ovim jezikom. Engleski je zvanični jezik u 45 zemalja ali je govorni i mnogim drugim zemljama. Mandarinski (zvanični kineski) govori najviše ljudi, međutim engleski jezik je najrašireniji i najvažniji jezik u svijetu.

Engleski igra značajnu ulogu u kulturnoj, političkoj i ekonomskoj sferi društva u
45 zemalja. Kada taj broj uporedimo sa 27, u koliko država je govorni jezik francuski, te 20 gde je španski, i 17 gdje je arapski govorni jezik, možemo uvideti koliko je engleski jezik dominantan. Možda se oni koji govore francuski, španski i arapski neće složiti, ali engleski je na putu da postane nezvanični međunarodni jezik celog sveta....

Sadržaj :


1 UVOD 3
1.1 Definisanje imenica u engleskom jeziku 6
1.1.1 Pisanje imenica velikim početnim slovom 7
1.1.2 Pisanje imenica sa i bez člana THE 7
1.2 Podela imenica u engleskom jeziku 8
1.2.1 Brojive i nebrojive imenice - Countable and Uncountable nouns 9
1.3 Rod imenica u engleskom jeziku 10
1.4 Padeži imenica u engleskom jeziku 12
1.4.1 Normanski i saksonski genitiv 13
1.5 Množina imenica u engleskom jeziku 13
1.6 The geround - glagolska imenica 16
1.7 Morfologija reči u engleskom jeziku 18
1.8 Formiranje reči u engeskom jeziku 18
1.8.1 Konverzija (conversion) 18
1.8.2 Premeštanje naglasaka 19
1.8.3 Promena zvuka 19
1.8.4 Derivacija (derivation) 19
1.9 Složenice (compaund words) 21
1.10 Pravila čitanja i pisanja imenica i ostalih reči u engleskom jeziku 22
2 ZAKLJUČAK 26
3 LITERATURA 28