Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Termička obrada čelika - tehnologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Termička obrada čelika - tehnologija (/Thread-termi%C4%8Dka-obrada-%C4%8Delika-tehnologija)


Termička obrada čelika - tehnologija - Dzemala - 25-06-2010 03:19 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


TERMIČKA OBRADA

U procesu termičke obrade dolazi do promene osobina metala i legura, tj. dolazi do promene njihove strukture. Pošto osobine zavise od strukture, nekada je potrebno promeniti tu strukturu kako bi se dobile bolje mehaničke i fizičke osobine. Kod metala i legura struktura se može promeniti sledećim postupcima:

- obradom metala plastičnim deformacijom na hladno ( postizanje povećanja čvrsoće i tvrdoće);
- usitnjavanjem zrna ( povećava se broj zrna, pa se povećava tvrdoća i čvrstoća);
- legiranjem odnosno stvaranjem čvrstih rastvora (promena kritalne rešetke);
- faznim promenama u čvrstom tanju.

Osnovni vidovi termičke obrade su sledeći:

- žarenje bez faznih promena ( zagrevanje metala i legura kako bi bili dovedeni u postijanije stanje);
- žarenje sa faznim promenama ( dolazi do potpune fazne transformacije);
- kaljenje ( fazne promene se potpuno izvrše, ali se zbog veoma brzog hladjenja ne dolazi do potpune tranformacije );
- otpuštanje ( vrši se samo zagrevanje kaljene strukture radi poboljšanja );
- hemijsko termička obrada ( zbog visokih temperatura, dolazi do povećane rastvorljivosti, što dovodi do promene strukture) ....

S A D R Ž A J:

1. TERMIČKA OBRADA.....................................................3
2. TERMIČKA OBRADA ČELIKA......................................4
3. TEHNOLOGIJA T. O. ............................................................7
4. OSNOVNE METODE T.O. ...................................................10
5. ZAKLJUČAK .........................................................................19
6. LITERATURA.........................................................................20