Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Opšta pitanja kancelarijskog poslovanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Megatrend puškice (/Forum-megatrend-pu%C5%A1kice)
+---- Forum: Kancelarijsko poslovanje (/Forum-kancelarijsko-poslovanje)
+---- Tema: Opšta pitanja kancelarijskog poslovanja (/Thread-op%C5%A1ta-pitanja-kancelarijskog-poslovanja)


Opšta pitanja kancelarijskog poslovanja - derrick - 27-10-2009 10:50 PM

Poglavlje I
Opšta pitanja kancelarijskog poslovanjaUmesto sakupljanja papirnih dokumenata podržimo novu generaciju!

Zbog čega ELAK (Elektronsko upravljanje dokumentima)?
elektronske forme za građane i papirna dokumentacija u administraciji = Flintstone verzija e-vlade
(nedostaje mašina)
elektronske forme za građane i ELAK u administraciji = e-vlada

Početak rada na projektu
U maju 2001 Savezna kancelarija definiše projekat „ELAKimBUND“ sa ciljem uvođenja ELAK u sva savezna ministarstva.
U junu 2001 Savezni kancelar odlučuje o strategiji projekta.
U julu 2001 Savet ministara odobrava ključne tačke projekta i izvore finansiranja projekta.


Ključna pitanja
Samo jedan standardni softverski paket ELAK za sva ministarstva
Centralizovano održavanje ELAK sistema angažovanjem spoljnjeg provajdera
Korišćenje web-tehnologija radi prevazilaženja problema korišćenja heterogene IT-infrastrukture u ministarstvima
Upravljanje projektom i izvršenje planiranih zadataka u saradnji sa svim ministarstvima i Austrijskom agencijom za centralizovane nabavke

ELAK omogućava
• pojednostavljenje i ubrzanje internih procesa – ELAK radi sa originalnim i autetničnim dokumentima
• unapređenje kvaliteta dokumentovanja poslovnih procesa
• korišćenje modernih tehnologija kao što je workflow i sistem za upravljanje dokumentima
• pojednostavljenje menjanja organizacione strukture ministarstava
• bržu implementaciju servisa e-vlade
• stvaranje baze znanja

Važne napomene
ELAK (elektronski dokument) = originalna i autentična verzija dokumenta
Elektronski potpis
Skeniranje prispele papirne dokumentacije
Ohrabrenje za korišćenje elektronske pošte i elektronskih servisa za isporuku
Papirni dokument se može dobiti
Pravna osnova je “Kanzleiordnung 1992 bzw. Büroordnung”

Efekti
ELAK nije samo sredstvo za rad, već ono značajno utiče na poslovanje javne administracije
Smanjuje potrebno vreme (u Saveznoj kancelariji za oko 12 % bez reinžinjeringa poslovnih procesa)
Organizaciona struktura je mnogo fleksibilnija
ELAK ohrabruje saradnju putem dostupnosti informacija nezavisno od mesta i vremena
ELAK je elektronska arhiva (smanjuje vreme za pretraživanje dokumenta po arhivi i njihovo dostavljanje)
Korisnici imaju sve neophodne informacije za obavljanje posla u ELAK
Sve informacije su dostupne u bilo koje vreme (povlačenje informacija umesto masovnog slanja)
Svako ko ima dostupnost dokumentu, može videti status u kome se trenutno nalazi dokumentlektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad