Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Relativna učestalost kvalitativnih obilježja 'forma ušne resice' i 'savijanje jezika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Relativna učestalost kvalitativnih obilježja 'forma ušne resice' i 'savijanje jezika (/Thread-relativna-u%C4%8Destalost-kvalitativnih-obilje%C5%BEja-forma-u%C5%A1ne-resice-i-savijanje-jezika)


Relativna učestalost kvalitativnih obilježja 'forma ušne resice' i 'savijanje jezika - Dzemala - 24-06-2010 04:04 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Sadržaj


Uvod………………………………………………………………………………………… 2
1.OSNOVE NASLJEĐIVANJA-NASLJEDNI MATERIJAL……………………………... 3
1.1.Fizičko-hemijska struktura nukleinskih kiselina (DNK i RNK)………….. 3
1.1.1.Proteini………………………………………………………………………………... 5
1.2.Hromozomi……………………………………………………………………………... 5
1.3.Geni……………………………………………………………………………………... 7
1.3.1. Dominantno-recesivni geni………………………………………………………….. 7
1.3.2.Geni modifikatori…………………………………………………………………….. 8
1.3.3.Letalni i subletalni geni………………………………………………………………. 8
1.4.Centralna dogma molekularne genetike………………………………... 8
2.OSNOVNI ZAKONI I TIPOVI NASLJEĐIVANJA……………………………………. 10
2.1.Gregor Mendel i njegovi zakoni………………………………………………………. 10
2.2.Monogensko i poligensko nasljeđivanje…………………………………………. 12
3.KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE OSOBINE…………………………………… 12
3.1.Kvalitativne osobine…………………………………………………………………… 13
3.2.Kvantitativne osobine………………………………………………………………….. 13
3.3.Fiziološki opis kvalitativnih osobina savijanja jezika u žlijeb i forme ušne resice …… 13
3.3.1.Forma ušne resice…………………………………………………………………… 13
3.3.2.Savijanje jezika u žlijeb……………………………………………………………… 15
4.OSNOVE POPULACIJSKE GENETIKE………………………………………………. 15
4.1.Dinamika populacije…………………………………………………………………... 16
4.2.Genetička struktura populacije………………………………………………………… 16
4.3.Variranje kvantitativnih osobina (polimorfnost osobina)……………………………… 16
4.4. Genetička ravnoteža populacije ( Hardy-Weinbergov zakon) …….. 16
4.5.Frekvencija gena u populaciji………………………………………………………….. 17
4.6.Faktori koji mijenjaju genetičku ravnotežu populacije…………….. 17
4.6.1.Mutacije……………………………………………………………………………… 18
4.6.2.Selekcija……………………………………………………………………………... 18
4.6.3.Genetički polimorfizam……………………………………………………………… 18
4.6.4.Genetički drift(slučajnost)…………………………………………………………… 18
PRAKTIČNI DIO RADA…………………………………………………………………. 19
5.TABELARNI I GRAFIČKI PRIKAZ RELATIVNE UČESTALOSTI
KVALITATIVNIH OBILJEŽJA 'FORMA UŠNE RESICE' I 'SAVIJANJE JEZIKA
U ŽLIJEB'………………………………………………………………………………... 20
5.1. Tabelarni i grafički prikaz relativne učestalosti kvalitativnih obilježja 'forma ušne resice' i 'savijanje jezika u žlijeb' po odjeljenima………... 20
5.2. Tabelarni i grafički prikaz relativne učestalosti kvalitativnih obilježja 'forma ušne resice' i 'savijanje jezika u žlijeb' u cijeloj populaciji prvih razreda……………….…….. 26
5.3. Tabelarni i grafički prikaz relativne učestalosti kvalitativnih obilježja 'forma ušne resice' i 'savijanje jezika u žlijeb' po spolovima…………………………………………. 27
6.UČESTALOST ISPOLJAVANJA GENA PO HARDY-WEINBERGOVOM ZAKONU 29
6.1. Učestalost ispoljavanja gena po Hardy – Weibergovom zakonu po odjeljenima……. 29
6.2. Učestalost ispoljavanja gena po Hardy – Weibergovom zakonu u cijeloj
populaciji prvih razreda…………………………………………………………………... 32
6.3. Učestalost ispoljavanja gena po Hardy – Weibergovom zakonu po spolovima……... 32
Zaključak…………………………………………………………………………………. 34
Rječnik…………………………………………………………………………………… 35
Izvori i literatura…………………………………………………………………………... 36