Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pronalazak i razvoj papira - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Pronalazak i razvoj papira (/Thread-pronalazak-i-razvoj-papira--7976)


Pronalazak i razvoj papira - Dzemala - 24-06-2010 02:39 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U ovom radu pokušao sam da predstavim pronalazak i razvoj jednog od najvećih pronalazaka ljudskog uma.Naravno,riječ je o papiru.Međutim,prije toga želio bih ukratko iznijeti pregled materijala na kojima je čovjek pisao prije pronalaska papira.Čovjek je pisao skoro na svim materijalima koji su ga okruživali.Pisao je po stijenama,po drvetu,listovima nekih biljaka, porogovima, kostima, metalu,platnu itd.Kasnije čovjekov um se počinje razvijati i čovjek počinje razmišljati.Tada on počinje da proizvodi neke stvari koje mu znatno olakšavaju život.U čovjeku se javlja potreba za bržim i jednostavnijim komuniciranjem. Čovjek je u to vrijeme pisao po stijenama, međutim,stijena kao pisaći materijal nije mogla zadovoljiti čovjekovu potrebu za bržim i jednostavnijim komuniciranjem. Čovjek počinje da traži rješenje,predmete koji se nalaze u njegovoj blizini on počinje da obrađuje za različite namjene.Od zemlje čovjek počinje da pravi cigle,od gline razno posuđe.Tada čovjek počinje da pravi glinene ploče koje je koristio kao pisaći materijal.Te ploče su se mogle čuvati,prenositi, slati na udaljena mjesta.Na ovom materijalu se znatno bolje pisalo nego po stijeni. Međutim,kako je vrijeme prolazilo ovaj materijal nije više mogao zadovoljiti sve potrebe razvijenih civilizacija. Svakodnevna potreba za pisanjem postala je velika i tako sušenje i pečenje glinenih ploča postaje značajna kočnica efikasnog funkcioniranja čitavog tadašnjeg društva. Tada se u Egiptu počinje proizvoditi jedan novi materijal koji je bio znatno napredniji od glinenih ploča i koji je zadovoljavao sve tadašnje potrebe.Riječ je o papirusu.Ovaj novi materijala dobivao se iz biljke papirusa,koja je rasla u području oko rijeke Nil.Papirus je imao brojne prednosti nad dotadašnjim pisaćim materijalima.Bio je veoma lagan što je olakšavalo njegov transport.Na njemu se znatno lakše pisalo nego na ostalim materijalima....