Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ispitivanje ispušnih plinova kod motornih vozila prilikom tehničkog pregleda - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Ispitivanje ispušnih plinova kod motornih vozila prilikom tehničkog pregleda (/Thread-ispitivanje-ispu%C5%A1nih-plinova-kod-motornih-vozila-prilikom-tehni%C4%8Dkog-pregleda)


Ispitivanje ispušnih plinova kod motornih vozila prilikom tehničkog pregleda - Dzemala - 22-06-2010 03:30 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Da bi se bolje shvatili razlozi za uvodjenje kontrole ispušnih plinova kod automobila i danasnju situaciju potrebno je baciti brzi pregled unazad na početke uvođenja kontrole ispušnih plinova. Sve do kraja šezdesetih godina učinjeno je malo na ograničavanju količine zagađivača koje su automobili izbacivali u atmosferu. U početku istorije automobila nije se obraćala posebna pažnja na pitanje aerozagadjenja. Ali kako je broj vozila u SAD premašio cifru od 100 miliona, a gradovi postali zagušeni saobraćajem, kvalitet zraka u mnogim gradskim područjima postao je ozbiljan problem. Izraz "smog" potiče iz Los Anđelesa zbog njegovog položaja u planinskom basenu gde zrak teži da se gomila nad gradom, pa ne iznenađuje činjenica da je Kalifornija bila prva država koja je donela zakonsku regulativu kojom se zahteva od proizvođača automobila
da kontrolišu ispušne plinove iz automobila.

Sve je više naučnih dokaza koji ukazuju da je automobil jedan od velikih izvora aerozagadjenja i jačanje pokreta za zaštitu životne sredine, začetog na univerzitetima, skrenuo je pažnju javnosti na ovo pitanje. To je dovelo do donošenja zakona o zaštiti zraka u mnogim zemljama sveta, uz sprovođenje obavezne kontrole ispušnih plinova....

Sadržaj


1 Uvod - 2 -
2 Osnovne kontrole ispušnih plinova - 3 -
3 Ispitivanje kvaliteta ispušnih plinova - 4 -
4 Lambda sonda - 6 -
5 ANALIZATOR ISPUŠNIH PLINOVA AT 502 - 12 -
6 MOTORTESTERSKI MODUL AT 127 - 15 -
7 MODUL ZA ISPITIVANJE ZADIMLJENOSTI AT 601L - 16 -
8 BOSCH BEA 460 ANALIZATOR PLINOVA - 19 -
9 Pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova: - 21 -
9.1 BENZINSKI MOTORI - 21 -
9.2 DIZEL MOTORI - 22 -
9.3 Savjet - 23 -
10 Zaključak - 23 -
11 Literatura - 26 -