Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ambalaza - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Ambalaza (/Thread-ambalaza--7764)


Ambalaza - Dzemala - 22-06-2010 12:03 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ambalaža

Da bi se roba mogla isporučiti potrošačima odnosno da bi se zaštitila i sigurno transportovala, da bi se njome lako i bez opasnosti rukovalo, mora biti stavljena u određeni sud, omot, ram ili materijal, tj. u određenu ambalažu. Ambalažom se roba zaštićuje od mehaniškog oštećenja, od promena osobina, od gubitaka na količini i nedozvoljenih manipulacija, od hemijskih i fizičkih delovanja, mikroorganizama i td. Ambalažom se zaštićuje okolina od štetnih uticaja robe, npr. kod zapaljivih, otrovnih i eksplozivriih supstanci. Ambalaža omogućuje povoljnije uskladištenje i lakšu upotrebu robe, a takođe služi i reklami.
Za mnoge proizvode široke potrošnje ambalaža je presudan faktor pri plasmanu, pa odatle razumljiv značaj ambalaže za savremenu privredu. Medutim, ambalaža povećava cenu koštanja robe, zbog utroška materijala, opreme i radne snage. Udeo ambalaže u prodajnoj ceni proizvoda može da dostigne i preko 50%, a kod nekih luksuznih proizvoda i do 70%.
Pred ambalažu se postavljaju sljedeći uslovi:

• Da štiti robu;
• Da je što jeftinija;
• Da je što lakša (zbog transporta);
• Da olakša rukovanje;
• Da ima standardni oblik i kvalitet;
• Da je privlačna;
• Da je otporna na fizičke i hemijske uticaje;
• Da bude ili ne bude propusna za vazduh, vlagu, mirise i sl....


SADRŽAJ:


UVOD 3
1 Funkcije ambalaže 5
1.1 Zaštitna funkcija ambalaže 5
1.2 Distributivna funkcija 5
1.3 Prodajna funkcija ambalaže 5
1.4 Sigurnosna funkcija 7
1.5 Ekološka funkcija 7
2 Izbor ambalaže i sistema pakovanja 8
2.1 Ambalaža od hartije 10
2.2 Staklena ambalaža 12
2.3 Ambalaža od plastičnih materijala 12
2.4 Karton i talasasti kaftan 13
2.5 Drvena ambalaža 14
2.6 Tekstilna ambalaža 14
2.7 Kompleksna ambalaža 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17