Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Javno mnjenje i savremeno drustvo - sociologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Javno mnjenje i savremeno drustvo - sociologija (/Thread-javno-mnjenje-i-savremeno-drustvo-sociologija)


Javno mnjenje i savremeno drustvo - sociologija - Dzemala - 17-06-2010 07:14 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


POJAM I ZNAČENJE JAVNOG MNJENJA

Po ideji javnosti, ''diskutabilna pitanja postaju 'opšta' ne samo u smislu svoje značajnosti, već i u pogledu svoje pristupačnosti; svi moraju imati slobodan pristup do njih'' (Habermas). Javnost treba da predstavlja garanciju 'ljudskog razuma' (Monteskje), 'opšte saglasnosti' (Lok), 'prirodnog reda stvari' (fiziokrate) u uređenju ljudskog društva. Javnost postaje princip pravnog poretka (Kant), organizacioni princip političkog poretka (Habermas), oblik društvene kontrole, odnosno odgovornosti nosilaca vlasti u društvu, a stavovi javnog mnjenja vid permanentne legitimizacije vlasti što se sve objedinjuje u ideji o ''vladavini javnog mnjenja''.

Sam pojam javno mnenje u sebi sadrži naizgled nepomirljivu suprotnost. Pridev javno podrazumeva kolektivno, nasuprot pojmu mnjenje koji dolazi od arhaičnog glagola ( mneti, ja mnim ) kojim se izražava neodređeno i neprecizno mišljenje o nekome ili nečemu i predstavlja lični stav. Zbog ovakve prividne suprotnosti pojam javnog mnjenja dugo nije precizno naučno definisan. Jedan od najozbiljnijih istraživača javnog mnjenja u XX veku, Habermas, definisao je sublimirano javno mnjenje kao ''rezonirajuću publiku''....

SADRŽAJ

-Pojam i značaj javnog mnjenja ................................................ 2
-Suština javnog mnjenja .......................................................... 4
Izumevanje .......................................................................... 4
Usavršavanje ..................................................................... 5
Popularizacija .............................................................................. 5
-Javno mnjenje i demokratija ....................................................... 6
-Politička propaganda, politički marketing i javno mnjenje ............... 8
-Javno mnjenje danas ........................................................... 10
-Rezime ..............................................................................12-13
-Ključne reči ................................................................................14
-Zaključak.................................................................................. 15
-Literatura ..................................................................... 16