Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Delphi- rad sa bazama podataka - aplikacija sa bazom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Delphi- rad sa bazama podataka - aplikacija sa bazom (/Thread-delphi-rad-sa-bazama-podataka-aplikacija-sa-bazom)


Delphi- rad sa bazama podataka - aplikacija sa bazom - Maja - 22-08-2012 03:49 PM

Uvod

Delphi je objektno-orjentisan jezik zasnovan na grafičkom korisničkom interfejsu (Grafical User Interface- GUI). To znaci da Delphi pored svoje glavnih uloga a to su samo formiranje i pisanje programa ima mogućnost uređivanja spoljašnjeg izgleda aplikacije. Ova osobina značajno je olakšala život programerima tako sto je znatno ubrzala same aplikacije.
Znacajno mesto u Delphi-u zauzima rad sa bazama podataka, koje zauzimaju centralno mesto u većini komercijalnih programerskih projekata.
Pod bazom podataka u širem smislu podrazumevamo informacioni fond (skup podataka) koji mogu koristiti pojedinci, grupe, firme, regioni, države, pa i ceo svet. U bazi mozete čuvati tekstove, slike, zvučne i multimedijalne fajlove itd. U Delphi-u se najviše koristi takozvani Relicioni tip baza podataka (engl. Relational database). Te tabele su najčešće logički povezane.

Programski sistem (aplikacija) koja omogućava rad sa bazom podataka (njenim tabelama) naziva se sistem za upravnljanje bazom podataka (SUBP). Zadatak SUBP-a se sastoji u čuvanju određenih podataka nad kojima se mogu izvesti razne operacije (dodavanja, brisanja, promene, kopiranja, uredjivanje, itd.). Treba imati na umu da se često umesto termina SUBP koristi termin baza podataka. Tada se tabele baze I SUBP tretiraju ka jedna celina. Model baza podataka, koji se sastoji iz međusobno povezanih tabela naziva se relacioni model (relational model). Postoji još nekoliko modela koji iako efikasniji nisu stekli popularnost zbog složenosti kreiranja i upotrebe.

Sadržaj

1.Uvod .......................3
2.Kreiranje baze podataka upotrebom Datebase Desktop-a ........4
2.1Kreiranje alias-a uz pomoć SQL Explorera
3. Delphi komponente za rad sa bazama ..............6
-Nevizuelne
3.1.Table
3.2.Query
-Vizuelne
3.3.DBGrid
3.4.DBEdit
3.5.DBText
3.6.DBImage
3.7.DBComboBox
3.8.DBMemo
-Za povezivanje
3.8.DataSource
4.Upotreba čarobnjaka za baze podataka..............9
5.Rad sa bazom podataka (primer: odeljenje 4_5) ....10
6.Pristup podacima smeštenim u tabelama (primer upita).....11
7.Zaklučak..............13
8.Spisak literature...........14