Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
E - alati - Sredstvo za učenje, a ne sredstvo za prenos znanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: E - alati - Sredstvo za učenje, a ne sredstvo za prenos znanja (/Thread-e-alati-sredstvo-za-u%C4%8Denje-a-ne-sredstvo-za-prenos-znanja)


E - alati - Sredstvo za učenje, a ne sredstvo za prenos znanja - Maja - 22-08-2012 02:37 PM

UVOD

„Internet će fundamentalno promeniti obrazovanje, onoliko koliko su ga izmenile štampane knjige”
Bill Gates

Zahvaljujući napretku tehnike i tehnologije i prednostima koje nudi Internet, profesori su u mogućnosti da usavrše svoja znanja, da koncipiraju bolje svoja predavanja, i da uporede svoju metodologiju rada sa radom njihovih kolega u bilo kom delu sveta. Jedna od prednosti Interneta je povezanost sa celim svetom, tako da nastavnici mogu da prate dostignuća u oblasti obrazovanja. Materijal sa Interneta može se integrisati u predavanja, učenje i stručne aktivnosti. Učenici mogu da istražuju podatke o praktično svim temama od A do Š. Nastavnici i učenici mogu da stvaraju originalan materijal da bi ga podelili sa drugima iz iste mreže ili sa drugima iz čitavog sveta. Velika primena Interneta objašnjava se velikim mogućnostima koje pruža:
- pristup bazama podataka,
- korišćenje različitih softvera,
- prenos informacija i razmena podataka itd.

Komunikacija preko Interneta omogućava razmenu informacija učenika sa nastavnicima ili ekspertima u predmetnoj oblasti te na taj način mogu doći do značajnih informacija potrebnih za savlađivanje prepreka u izradi nekog rada i sl. Takođe ovaj način komunikacije omogućava povezivanje razreda koji se nalaze prostorno udaljeni, učenje jezika, kulturnu razmenu ili razmenu informacija. Srž Interneta je pregledanje podataka, koje se izvodi praćenjem hiperveza, a pomoću različitih mehanizama u koje spada i Web. Web je masovna kolekcija podataka koji su unakrsno referencirani. Podaci su pohranjeni u računarima širom sveta koji su povezani na Internet. Programi za pregledanje omogućavaju dobijanje informacija sa Web-a često od vrlo udaljenih lokacija (drugih zemalja).

Sadržaj

UVOD 1
1 E alati – sredstvo za učenje 3
1.1 Prednosti i mane upotrebe medijskih tehnologija - alata u obrazovanju 4
1.2 Internet u formalnom obrazovanju 5
1.3 Učenje na daljinu 6
1.4 Korišćenje interneta za učenje na daljinu 10
1.5 Korišćenje telekonferencija i videokonferencija u obrazovanju 13
1.6 Kompjuter kao alat u obrazovanju 17
1.7 Multimedijalno obrazovanje 17
1.8 Mediji 19
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22