Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovna upotreba nove tehnologije – pametni telefoni - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Poslovna upotreba nove tehnologije – pametni telefoni (/Thread-poslovna-upotreba-nove-tehnologije-%E2%80%93-pametni-telefoni)


Poslovna upotreba nove tehnologije – pametni telefoni - Maja - 22-08-2012 01:58 PM

UVOD

PDA je skraćenica od Personal Digital Assistant, što u prevodu znači "lični digitalni pomoćnik", i predstavlja minijaturni kompjuter, koji staje najčešće na dlan, čije su osnovne namene skladištenje svakodnevnih podataka, razmena e-maila, prenos fajlova, reprodukcija multimedije i dr.

Kalendar, adresar i lista tekućih zadataka, pojavom PDA uređaja predstavljaju potpuno rešenje za optimizaciju i lakšu organizaciju vremena. Iako većina korisnika, iskorišćava samo mali broj mogućnosti ovih uređaja, PDA polako ulazi u sferu multifunkcionalnosti, koji uz sve veću ponudu softvera i moćniji hardver mogu omogućiti "krstarenje" Internetom, prezentacije ili čak bežičnu administraciju udaljenih mreža.

Prvi ovakav uređaj napravila je mala engleska firma "Psion", sada davne 1984. godine, a uređaj je jednostavno nazvala "Psion 1". U to doba, to su zaista bile moćne "mašine", uz adresar, brojeve telefona i listu zadataka, tadašnji PDA su omogućavali i programiranje, na programskom jeziku sličnom Basic-u, a mogli su se povezati i na štampače. Najveći nedostatak tadašnjih uređaja bile su skromne mogućnosti ekrana. Naknadnu revoluciju u ovoj oblasti podigao je Apple svojim legendarnim uređajem Newton Message Pad, koji je uveo značajnu novost - ekran osetljiv na dodir i tehnologiju prepoznavanja rukopisa. Ono što je mučilo ovaj proizvod jeste relativno visoka cena, komplikovanost, veličina uređaja, te neusavršena tehnologija prepoznavanja rukopisa.

Sadržaj

1 UVOD 4
1.1 Osnovne karakteristike svih PDA uređaja 5
1.2 Primena PDA uređaja 6
1.3 Poslovna primena PDA uređaja 8
1.4 Primena PDA uređaja u industriji 9
1.5 Primena PDA uređaja u trgovini 10
1.6 Primena PDA uređaja u komunalnim delatnostima 11
1.7 Primena PDA uređaja u policiji 13
2 ZAKLJUČAK 16
3 LITERATURA 17