Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Alkoholizam kao problem porodice i drustva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Alkoholizam kao problem porodice i drustva (/Thread-alkoholizam-kao-problem-porodice-i-drustva)


Alkoholizam kao problem porodice i drustva - Dzemala - 17-06-2010 04:19 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Alkohol, a sa njim i alkoholizam pratioci su čovijeka od njegovih najranijih vremena. Riječ „alkohol“ je arapskog porijekal „al-kohl“ znači vrlo fin. Gotovo kod svih naroda i plemena u svijetu, alkoholna pića su upotrebljavana kao opojna sredstva za uživanje. Isto tako značajno mjesto zauzima i u narodnoj empiričkoj medicini.
Još u starom vijeku postojalo je mišljenje da je alkoholizam bolest. Tek drugom polovinom XIV vijeka dolazi do značajnijeg interesovanja za proučavanje alkoholizma i njegovog tumačenja kao bolesti. Paralelno ovom shvatanju postoji tumačenje po kome alkoholizam nije bolest, već pojava uglavnom uslovljena sociokulturnim faktorima.
Paralelno sa razvojem civilizacije raste i zloupotreba alkohola. Sve češće dolazi do prekomjernog konzumiranja i uživanja u alkoholu koko kod starijih tako i sve više kod mladih članova društva.
Veliki broj eksperata koji se bave problemom alkoholizma prihvataju činjenicu da je alkoholizam bolest i posmatraju je kao medicinsko-psiho-socijalni problem. Najprihvatljivija definicija alkoholizma glasi: alkoholizam je bolest koja zbog prekomjerne, dugotrajne upotrebe alkoholnih pića dovodi do oštećenja svih organa i poremećaja svih čovijekovih funkcija, psihičkih poremećaja i oštećenja moralnog ponašanja. Prekomjerna upotreba alkoholnih pića šteti individui i društvu....

S A D R Ž A J

Uvod 2
1. Alkoholizam kao problem u porodici 3
2. Alkoholizam kao problem u društvu 5
3. Mladi i alkohol 8
4.Oštećenja koja izaziva alkoholo 8
Zaključak 10
Literatura 11