Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Alkoholizam - sociologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Alkoholizam - sociologija (/Thread-alkoholizam-sociologija)


Alkoholizam - sociologija - Dzemala - 15-06-2010 09:31 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, sociologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Alkoholizam je bolest od koje pati i pojedinac i društvo, bolest na koju ne obraćamo dovoljno pažnje, mada je njena rasprostranjenost i štetnost veoma značajna. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) alkoholizam je treća bolest po učestalosti u svetu, odmah posle kardio-vaskularnih (bolesti srca i krvnih sudova) koje su na prvom mestu i malignih bolesti (razni oblici raka) koji su na drugom mestu.
Štetno dejstvo alkohola na čovečji organizam i problemi koji proizilaze iz konzumacije alkohola poznati su iz davnina. Spartanci su pre 300 godina kažnjavali pijance odsecanjem nogu. Moćna Rimska država je zakonom zabranjivala mlađima od 30 godina da piju alkohol. Naš slavni Car Dušan je u svom Zakoniku tačno odredio kazne pijancima u zavisnosti od "belaja" koji su napravili.
O pijanstvu kao bolesnoj pojavi pisalo se i u najdrevnijim zapisima daleko pre Hipokrata. Prve definicije o patologiji pijanstva i njegovim psihopatološkim dejstvima nalaze se još u Aristotelovim zapisima. Platon u svojim zakonima raspravlja o alkoholu i alkoholizmu na neuobičajen, ali veoma psihijatrijski način, blizak nekim stavovima sadašnjih naučnika.
U novijoj istoriji najpoznatije mere protiv alkoholizma bile su američka prohibicija početkom prošlog veka i Gorbačovljeva kampanja u SSSR-u osamdesetih godina prošlog veka...

Sadržaj:

ALKOHOLIZAM
Uvod ......................................................................... 2.
Različite deginicje alkoholizma ......................................... 2.
FAZE ALKOHOLIZMA
Razvoj alkoholizma .............................................................. 3.
Fizička zavisnost .............................................................. 5.
Šta su alkoholne ktize ....................................................... 6.
Zablude o alkohoizmu u našim krajevima .................................... 6.
Dejstvo alkohola na zdravlje ........................................... 7.
Genetske predispozicije na alkoholnu adikciju ............................... 9.
Verovatnoća pojave alkoholizma na osnovu krvnih grupa ................... 10.
Alkohol i mladi ................................................................ 11.
Zaključak ..........................................................................14.
Literatura .......................................................................14.