Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Finansijska teorija i politika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Racunovodstvo (/Forum-racunovodstvo)
+---- Tema: Finansijska teorija i politika (/Thread-finansijska-teorija-i-politika--7245)


Finansijska teorija i politika - Dzemala - 15-06-2010 08:22 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Racunovodstvo, Finansija, Ekonomike ,Elektronsko poslovanje i Osiguranja.


PORIJEKLO I POJAM TERMINA

Istorijski posmatrano, termin finansije vodi porijeklo iz latinskog jezika, od riječi finantio, kojim se obilježavalo plaćanje. Razvojem finansija kao nauke, termin finansije ulazi u stručnu terminologiju i praksu, a takođe se finansije razgranavaju na veći broj odvojenih specijalizovanih grana. Tako se prvom redu monetarne finansije odvajaju od tzv. javnih finansija.
Za razliku od monetarnih finansija, termin javne finansije u svjetskoj literaturi (Public finannce i Fiskal policy u anglosaksonskoj) služi za obilježavanje finansijskih aktivnosti države i DPZ, a cilj im je pribavljanje i trošenje materijalnih sredstava radi podmirenja opštedruštvenih potreba.
Izuzev pomenutih finansijskih disciplina, u posljednje vrijeme dolazi i do formiranja tzv. međunarodnih finansija, kao posebnog dijela međunarodne ekonomije. Međunarodne finansije, posmatrane i kao doktrina i kao praksa, bave se razmatranjem i studijem međunarodnih ekonomskih transakcija finansijskog karaktera, i u uskoj i nedjeljivoj su vezi sa međunarodnom trgovinom. Međunarodne finansije ne bave se samo međunarodnim ekonomskim transakcijama finansijskog karaktera iza kojih stoji kretanje robe i usluga već i takvim međunarodnim transakcijama ekonomskog karaktera iza kojih se u pozadini ne nalazi kretanje roba i usluga.

FINANSIJSKE I DRUGE NAUKE

Još tridesetih godina ovog vijeka, francuski finansijski teoretičar G.Jeze je naglašavao da u principu postoje tri osnovne naučne discipline koje se bave razmatranjem finansijskih fenomena, i to: teoretska nauka o finansijama, finansijsko pravo i finansijska politika. Teoretske finansije treba da, po mišljenju G. Jezea, predstavljaju sintetičku nauku koja istovremeno objedinjuje ekonomske, pravne i političke momente.
Između finansija i političke ekonomije kao temeljne ekonomske nauke, postoji trajna i neraskidiva povezanost. Finansije su se i izdvojile iz političke ekonomije i formirale u samostalnu naučnu disciplinu.
Pojedine finansijske discipline najtješnje su povezane i sa istorijom političke ekonomije, odnosno šire, istorijom ekonomskih doktrrina.
Savremene mjere finansijske politike predstavljaju sastavni dio ekonomsko-političkih akcija svake zemlje i treba da pomažu ostvarenju opštih ekonomsko-političkih ciljeva...