Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Psihicki problemi kod dece - psihologije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Psihicki problemi kod dece - psihologije (/Thread-psihicki-problemi-kod-dece-psihologije)


Psihicki problemi kod dece - psihologije - Dzemala - 14-06-2010 11:49 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Периоди развоја људске личности

Готово све поделе периода развоја људске личности уважавају углавном следеће периоде: НОВОРОЂЕНЧЕ до навршене четврте недеље живота, ДОЈЕНЧЕ од четврте недеље до дванаест месеци живота, МАЛО ДЕТЕ- период пузавца( рано детињство, до 2,5 год.), предшколско дете(касно детињство, од 2,5 до семе годоне) ШКОЛСКО ДЕТЕ ( од седме до четрнесте године)

У току развојног доба може доћи до несклада у развоју. То може да буде условљено поремећајима у процесима сазревања нентралног нервног система, али и неадекватним односима у породици нарочито поремећеним односима мајка-дете, грешкама у васпитању и другим психо-социјалним чиниоцима. У развојном периоду дете је р а њ и в о и са становишта рањивости детета разликују се три кризна периода: Први- од 2-4 године који се назива и први пубертетни период, убрзан моторички развој, развој емоција и изградња правила понашања и навика, ДРУГИ – око 7. године, убрзан идео-вербални развој и формирање црта личности и ТРЕЋИ – пубертетни.

РАЗВОЈНЕ ДИСХАРМОНИЈЕ( несклад у развоју)

Oбично настају пре 6. године живота. Упитању су поремећаји у следећих функција:
А.) Храњење 1.(активности и манипулације устима) сисање прстију, усана, језика, делова одеће и грицкање ноктију који се јављају у 40% школске деце 2.ментална анорексија- свесно одбијање неке или свих врста хране што доводи до губитка тежине и некад угрожава живот. Зависно од узраста разликујемо анорексију новорођенчета, анорексију малог детета и младалачку анорексију.Узроке треба тражити у поремећеним односима мајка-дете и дете-околина. 3.Булимија- свесно уношење хране у великој количини. Некада се зове и вучја глад, болесна прождрљивост. 4.ПИКЕ- уношење материја које нису храна(пикавци цигарета, папиричи хартије и др.)
Б.) Спавање и ритуали- 1.сисање палца, држање мајке за руку, држање играчке при успављивању 2. дневно сањарење- као у полусну, машта, 3. Павор ноктурнус- ноћни страх, 4. Сомнабулизам- месечарство, устаје из кревета, седа, устаје и хода, некад отвара и затвара прозоре, а сутрадан се не сећа ничег...