Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Emocije - psihologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Emocije - psihologija (/Thread-emocije-psihologija)


Emocije - psihologija - Dzemala - 12-06-2010 03:35 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Poreklo reči emocija je u latinskom glagolu motere što znači “kretati se”. Glagolu je zatim dodat prefiks e koji označava da se radi o kretanju unapred.Osećaj ili emocija je naziv za čovekovu reakciju na neki dogadjaj.Ukoliko se radi o pozitivnom dogadjaju emocija je pozitivna, kao na primer :nada, sreća, zadovoljstvo. Ukoliko je događaj negativan onda su to ljutnja, tuga, zavist, ljubomora, mržnja, strah. Organi tela koji učestvuju kod emocija su: srce, simpatikus, parasimpatikus, nadbubrežne žlezde, žlijezde slinovnice, bronhioli, jetra, slezena, želudac, bubrezi, mehur, creva.Čovek uči da kontroliše svoje emocije i to najčešće nagrađivanjem i kažnjavanjem, a donekle i objašnjavanjem i uveravanjem.
Prepoznavanje emocija kod drugih ljudi zasniva se na:
*izrazu lica
*čovekovom glasu
*pokretu tela
*celokupnoj situaciji

Emocije predstavljaju jedan od najosnovnijih doživljaja sopstvene ličnosti. One se odnose na uzbudjeno stanje organizma koje se manifestuje na tri različita načina:

1.emocionalnim doživljajem
2.emocionalnim ponašanjem
3.fiziološkim promenama u telu


SADRŽAJ

UVOD 3
DEFINISANJE EMOCIJA 3
DIMENZIJE EMOCIONALNOG DOŽIVLJAJA 4
TELESNA OSEĆANJA 5
KLASIFIKACIJA EMOCIJA 6
TEORIJE EMOCIJA 10
FIZIOLOŠKE TEORIJE EMOCIJA 10
KOGNITIVNE TEORIJE EMOCIJA 11
DINAMIKA EMOCIONALNIH DOŽIVLJAJA 14
LITERATURA 15