Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Agresivnost psihologija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Psihologija (/Forum-psihologija)
+---- Tema: Agresivnost psihologija (/Thread-agresivnost-psihologija)


Agresivnost psihologija - Dzemala - 12-06-2010 03:17 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije, psihologije ,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


...Uzroci agresivnog ponašanja vrlo su složeni, kao najčešći faktori spominju se obiteljske prilike, neuspjesi u školi, spolne razlike, dobna subkultura te šire društvene okolnosti. Kako je
problem nasilja teško kontrolirati, pa tako i liječiti, važno je rano uočiti potencijalne oblike poremećenog ponašanja i spriječiti njegovo razvijanje kako s vremenom ne bi došlo do stabilizacije agresivnosti i pojačavanja njenog intenziteta. Od osobite je važnosti pravodobna intervencija, a da bi se odredio pravilan način djelovanja, potrebno je istražiti uzroke agresivnosti. Škola u suradnji s roditeljima može puno pomoći u smanjenju problema agresivnosti, no da bi rješavanje tog problema zaista bilo uspješno, potrebno je poraditi na širim društvenim pitanjima – međuljudskim odnosima i kvaliteti života.
Agresivno i antisocijalno ponašanje u suvremenom društvu postaju sve veći problemi, stoga im različite društvene djelatnosti i institucije poklanjaju sve veću pažnju. Kako se taj oblik socijalnog ponašanja razvija i stabilizira prilično rano u djetinjstvu, velik je dio istraživanja usmjeren upravo na dječju agresivnost i njezin razvoj...

Sadrzaj

Uvod
Određenje agresivnosti
Teorije agresivnosti
• Instinktivističke teorije agresivnosti
• Etološke teorije
• Situacijske teorije agresivnosti
• Teorije agresivnosti kao naučenog ponašanja
• Kognitivne teorije agresivnosti
• Biološke i fiziološke teorije agresivnosti
Vrste agresivnosti
Uzroci agresivnog ponašanja
Razvoj agresivnog ponašanja
Karakteristike agresivne dece
Zaključak
Literatura