Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ekonomska diplomatija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Ekonomska diplomatija (/Thread-ekonomska-diplomatija--6558)


Ekonomska diplomatija - Dzemala - 10-06-2010 01:00 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nastanak i predmet Ekonomske diplomatije


1. Pojmovno određenje Ekonomske diplomatije
2. Geneza Ekonomske diplomatije kao naučne discipline
3. Ciljevi, načela, karakteristike i funkcije ekonomske diplomatije
4. Odnos prema drugim naučnim disciplinama


Ministarstva spoljnih poslova su odgovorna za spoljnu politiku svojih zemalja i opunomoćena su za potpisivanje međunarodnih sporazuma, ali ne sprovode čitavu proceduru zaključivanja takvih sporazuma. Pregovori i potpisivanje dokumenata mogu biti predmet rasprave i čak da izazovu konflikt sa drugim ministarstvima. Takvi konflikti se rešavaju pozitivno u zavisnosti od svakog slučaja ponaosob. Međutim, u skladu sa starom tradicijom, odgovornost za sve finansijske poslove, u širem smislu reči, pada na Ministarstvo privrede i finansija, bilo da je reč o multilateralnim pregovorima, trgovinskim rundama, o učešću u radu multilateralnih pregovora ekonomskih organizacija (MMF, MBRR, STO, UNCTAD itd.) ili bilateralnih pitanja pomoći, carina, zaštite direktnih investicija itd. Ministarstva spoljnih poslova unose svoju »dar« u rad te opširne oblasti i time ulivaju poverenje u tome, da njihov rastući značaj može povući za sobom još aktivnije njihovo učešće, kao uzrok nekog napora. Međutim, glavnu ulogu igraju ministarstva finansija (u pojedinim slučajevima ministarstva privrede ili ministarstva trgovine), i često oni stavljaju i potpis na dokumenta. Tako, položaj ekonomskog diplomate javlja se na dva nivoa: oni deluju samo kao diplomate, s jedne, a ministarstva spoljnih poslova ne poseduju pravo na njih.
Nepoveravaju se u jednoj državi svi poslovi ekonomske diplomatije samo diplomatama. Ti poslovi se raspoređuju među službama, koje nalaze najbolji način za rešavanje problema koji se postavljaju pred njih u oblasti spoljnoekonomske politike...