Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Porodična pedagogija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Porodična pedagogija (/Thread-porodi%C4%8Dna-pedagogija)


Porodična pedagogija - Dzemala - 09-06-2010 08:38 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Zakon o braku i porodičnim odnosima donela je Narodna skupština Republike Srbije na sednici Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije 17. februara 2005. godine u Beogradu, a počeo da se primenjuje 18. februara 2005. godine.
Ovom prilikom ukazaćemo na odredbe onih članova Zakona za koje smatramo da mogu biti od koristi radu pedagoško-psihološke službe bez obzira na to u kojim organizacijama rade. Odredbe Zakona mogu biti od koristi i svima onima koji se na direktan način bave vaspitno-obrazovnim radom, odnosno svim članovima porodice. Ukupno ima 363 člana Zakona.

OSNOVNE ODREDBE

U prvom delu Zakona nalaze se osnovne odredbe u kojima se nalaze:
- Sadržina zakona
- Porodica
- Brak
- Vanbračna zajednica
- Rađanje, majka i dete
- Dete
- Roditelji
- Izdržavanje
- Imovinski odnosi
- Nasilje u porodici
- Punoletstvo i poslovna sposobnost
- Organi starateljstva
- Lično ime
- Nadzor
Ovim zakonom uređuju se: brak i odnosi u braku, odnosi u vanbračnoj zajednici, odnosi deteta i roditelja, usvajanje, hraniteljstvo, starateljstvo, izdržavanje, imovinski odnosi u porodici, zaštita od nasilja u porodici, postupci u vezi sa porodičnim odnosima i lično ime.
Porodica – uživa posebnu zaštitu države i svako ima pravo na poštovanje svog porodičnog života.
Brak – je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca i može se sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika koji su ravnopravni.
Vanbračna zajednica – je trajnija zajednica života žene i muškarca, između njih nema bračnih smetnji (vanbračni partneri) i vanbračni partneri imaju prava i dužnosti supružnika pod uslovima određenim ovim zakonom.
Rađanje, majka i dete – žena slobodno odlučuje o rađanju i majka i dete uživaju posebnu zaštititu države...

SADRŽAJ:

UVOD......................................................................................3
OSNOVNE ODREDBE..........................................................4
BRAK...................................................................................5
ODNOSI DETETA I RODITELJA................................................6
USVAJANJE...................................................................8
HRANITELJSTVO..........................................................9
STARATELJSTVO.......................................................10
IZDRŽAVANJE....................................................................12
IMOVINSKI ODNOSI............................................................13
ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI.............................14
POSTUPCI U VEZI SA PORODIČNIM ODNOSIMA........................15
LIČNO IME................................................................................17
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE..............................................19
LITERATURA...............................................................................20