Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Azot i njegova jedinjenja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Hemija (/Forum-hemija)
+---- Tema: Azot i njegova jedinjenja (/Thread-azot-i-njegova-jedinjenja)


Azot i njegova jedinjenja - Maja - 02-08-2012 05:28 PM

UVOD

Nemetali su grupa hemijskih elemenata koji se po svojim karakteristikama dosta razlikuju od metala koji čine daleko veću grupu. Najznačajnije karakteristike su velika elektronegativnost, i građenje kiselih oksida. Ovi elementi se po pravilu se ne rastvaraju u mineralnim kiselinama. S vodonikom grade postojana, većinom isparljiva jedinjenja. Mogu biti gasoviti, tečni ili čvrsti na sobnoj temperaturi. Obično slabo odbijaju svetlost, a gustina im je uglavnom mala. Loši su provodnici toplote i elektriciteta. Kovnost i tegljivost nisu im dobro izražene i molekuli su im obično poliatomski u parnom stanju.

To su: ugljenik ©, azot (N), kiseonik (O), fluor (F), fosfor (P), sumpor (S), hlor (Cl), brom (Br) i jod (I). Nemetali, na sobnoj temperaturi, mogu da budu u sva tri agregatna stanja. Neki su čvrsti (ugljenik, sumpor, jod, fosfor), drugi gasoviti (kiseonik, azot, vodonik, hlor), a brom je tečan. Osim plemenitih gasova, svi elementi koji se nalaze u gasovitom stanju na sobnoj temperaturi od 25˚C jesu nemetali.

Nemetali se mogu razlikovati po boji. Sumpor je žut, fosfor je beo ili crven, jod je ljubičast, hlor je žutozelen, ugljenik je crn ili bezbojan. Neki gasovi su bezbojni, pa su zato nevidljivi (na primer, vodonik, kiseonik i azot). Nemetali se mogu razlikovati po boji i po mirisu. Neki od njih imaju veoma jak, neprijatan miris, na primer, hlor i brom. Ne smeju se udistati jer su veoma štetni za zravlje. Opšta osobina nemetala je da ne provode elektricitet. Izuzetak je oblik ugljenika koji nazivamo grafit. I pored navedenih razlika u fizičkim osobinam, svi nemetali zbog zajedničkih hemijskih osobina čine jedan skup elementa.

Sadržaj

UVOD 3
Osobine i svojstva azota 4
Dobijanje azota 5
Amonijak 6
Nitrati 9
Azotna kiselina 10
Azidna (azotovodonična) kiselina - HN3 12
Kalijum nitrat 13
NOx 14
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20