Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ajnštajnova teorija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Fizika (/Forum-fizika)
+---- Tema: Ajnštajnova teorija (/Thread-ajn%C5%A1tajnova-teorija)


Ajnštajnova teorija - Maja - 02-08-2012 03:50 PM

Uvod

Specialna teorija relativiteta (STR) je teorija koju je 1905. godine formulisao Albert Ajnštajn nemački fizičar. Te godine je u nemačkom naučnom časopisu “ Annalen der Physik” izašao članak “ O elektrodinamici pokretnih tela “ u kojem su opisane ove teorije,koje su tada dovele do revolucije u svetu fizike. Galilejev princip kojim je formulisan tri veka ranije,govorio je o tome da su sva kretanja relativna.

A. Ajnštajn je dopunio tu njegovu teoriju sa brzinom svetlosti u vakumu i došao je do svoje specialne teorije relativiteta. Ova dva postulata zajedno su činili jedinjenje koje se protivilo “ zdravorazumskom” razmišljanju,shvatanju sadašnjosti u vremenu I prostoru. Specialna teorija odbacuje Njutnovska načela o apsolutnom prostoru vremenu tvrđenjem da prostorni i vremenski intervali između bilo koja dva događaja zavise od stanja kretanja njihovog posmatrača I da različiti posmatrači različito zapazaju prostorna I vremenska zapažanja. S druge strane brzina svetlosti kao apsolutna veličina, kao brzina koja je ista za sve inercijalne referentne sisteme I ona se nemože nadmašiti,prestavlja najveću moguću brzinu u prirodi.

Sadržaj


1 Uvod 2
2 Istoriska podloga I razvoj 2
3 Albert Ajnštajn-Teorija relativiteta 3
3.1 Počeci teorije relativnosti 3
3.2 Postulati specialne teorije 4
3.3 Kontrakcija dužine 4
3.4 Porast mase sa brzinom 5
3.5 Maksimalna moguća brzina 5
3.6 Vreme u specialnoj teoriji relativnosti 5
4 Opšta teorija relativnosti 6
5 Ajnštajnova teorija gravitacije 6
5.1 Gravitacija i vreme 7
6 Biografija 7
7 Zaključak 8
8 Literatura 9