Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Akcizna politika u Srbiji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Akcizna politika u Srbiji (/Thread-akcizna-politika-u-srbiji)


Akcizna politika u Srbiji - Maja - 02-08-2012 03:40 PM

ДОСАДАШЊЕ ПРОМЕНЕ АКЦИЗНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРИХОДНИ ЗНАЧАЈ АКЦИЗА

1.1 Промене акцизне политике 2001-2011.

Пре десет година када је усвојен, тада нови Закон о акцизама донео је и битне промене акцизне политике и велика административна унапређења. У најкраћем, бројне наменске таксе интегрисане су у акцизе, пропорционалне стопе замењене су специфичним и успостављена је пуна контрола Министарства финансија над поступком издавања контролних акцизних маркица.

Поред чисто пореских циљева промене сведоче и о настојању да се акцизном политиком заштите домаћи акцизни обвезници – пре свега дуванска и нафтна индустрија . које су током деведесетих претрпеле тешке штете како због доминације нелегалног промета, тако и у бомбардовању 1999. године. Такође, висина акцизна на жестока алкохолна пића утврђена је у зависности од врсте пића тако да практично она домаћег порекла носе мањи порески терет него увозна. Са приходног становишта реформа акциза из 2001. године била је несумњиво успешна: реални приходи од акциза су у 2001. били 6 пута већи него приходи од акциза и њима сродних наменских такси у 2000. години.

Од свог доношења до данас Закон о акцизама из 2001. године прошао је кроз 14 промена. Мењан је, дакле, више него једном годишње. Најчешће је превасходни узрок промена било повећање буџетских прихода, а и када су непосредни поводи за промену били други коначни исход био је повећање акцизног оптерећења. Битније промене акцизне политике у протеклом десетогодишњем периоду представљене су у табели 1.

Како се из табеле 1. може видети, деривати нафте, дуванске прерађевине, алкохолна пића и кафа представљају акцизне производе током целог периода, као и данас.

У 2003. години укинуте су акцизе на со за исхрану и луксузне производе, као и акциза на вино. У овој години установљена је и дугорочна акцизна политика за дуванске прерађевине за период до 2010. године. Њом је утврђен начин годишњег повећавања акцизе и за 2005. годину предвиђен прелазак на мешовити систем који садржи и специфичну и пропорционалну компоненту акцизе.

Садржај


1 ДОСАДАШЊЕ ПРОМЕНЕ АКЦИЗНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРИХОДНИ ЗНАЧАЈ АКЦИЗА 3
1.1 Промене акцизне политике 2001-2011. 3
1.2 Приходни значај акциза 2001-2011 5
2 ПОСТОЈЕЋА ПРАВИЛА И НЕКА ПОРЕЂЕЊА 7
3 Енергенти 8
3.1 Дуван 12
3.2 Алкохол 16
3.3 Кафа 19
4 ОСНОВНА ПИТАЊА И МОГУЋИ ПРАВЦИ ПРОМЕНА 20
4.1 Начелна питања 20
4.2 Енергенти 21
4.3 Цигарете 22
4.4 Алкохол и кафа 23