Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Analiza finansijskih izvještaja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Analiza finansijskih izvještaja (/Thread-analiza-finansijskih-izvje%C5%A1taja--64578)


Analiza finansijskih izvještaja - Maja - 02-08-2012 03:38 PM

UVOD

Analiza finansijskih izvještaja može se opisati kao «proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz finansijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje», a njen osnovni zadatak je da se prepoznaju dobre osobine preduzeća, kako bi se mogle iskoristiti, kao i da se uoče slabosti, kako bi se mogle poduzeti korektivne akcije. Zbog toga informacije iz finansijskih izvještaja treba da posluže pri poboljšanju budućeg poslovanja preduzeća, a ne samo pri razmatranju učinaka prošlih događaja.

U savremenim uslovima nije moguće zamisliti poslovanje te upravljanje poslovanjem i razvojem preduzeća bez kvalitetnih informacija. Informacijske potrebe pojedinih korisnika (ulagača, zaposlenih, zajmodavaca, dobavljača i ostalih povjerilaca, kupaca, državnih organa, javnosti) mogu biti različite, a zavise prvenstveno od karaktera i vrste odluke koju korisnik informacije treba donijeti.

Kada je u pitanju finansijski menadžer, informacije potrebne za donošenje racionalnih i validnih poslovnih odluka mogu biti eksternog i internog karaktera.
Informacije eksternog karaktera su informacije iz okruženja, a mogu se dobiti iz publikacija analitičara, putem statističkih zavoda, te sa samog tržišta. Ove informacije mogu imati veći ili manji značaj za preduzeće, zavisno od stepena njihove pouzdanosti.

Za razliku od eksternih, interne informacije su dobivene iz samog preduzeća. Zbog svoje pouzdanosti i tačnosti omogućavaju smanjenje neizvjesnosti prilikom donošenja poslovnih odluka, te samim tim imaju fundamentalan značaj za finansijskog menadžera.
Obzirom da je tema ovoga rada «Analiza finansijskih izvještaja », zadržat ćemo se prije svega na internim informacijama.

SADRŽAJ

UVOD……………………1
1. ANALIZA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA…………..2
2. TEMELJNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI…………...4
2.1. ELEMENTI FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ( IMOVINA, OBVEZE I GLAVNICA)..5
3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA.........7
4. OSNOVNI POJMOVI…………...10
4.1. ANALIZA BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA….….12
ZAKLJUČAK………………………………....13
LITERATURA………………………………..14