Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Biznis plan za proizvodnju košnica 2012-2017 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Biznis plan za proizvodnju košnica 2012-2017 (/Thread-biznis-plan-za-proizvodnju-ko%C5%A1nica-2012-2017)


Biznis plan za proizvodnju košnica 2012-2017 - Maja - 02-08-2012 03:28 PM

UVOD

U odnosu na potreban lični preduzetnički potencijal kao primarni faktor, planiranje malog biznisa predstavlja sekundarni faktor poslovne uspešnosti samostalnog preduzetnika.

Kada je reč o karakteru planiranog biznisa, treba istaći da planiranje predstavlja startnu i najvažniju poslovnu aktivnost potencijalnog preduzetnika preko koje se on, pored ostalog, transformiše u aktivnog preduzetnika. Slično se odnosi i na aktivnog preduzetnika koji izradom svog biznis plana po pravilu radikalno menja svoj današnji mali biznis. U oba ova slučaja kroz planiranje biznisa preduzetnik operaciono razrađuje odabranu poslovnu ideju i proverava njenu praktičnu efektivnost.

Vlasnička i vodeća uloga preduzetnika u njegovom odabranom malom biznisu proističe iz činjenice da on, u uslovima tržišta, odabira sopstvenu poslovnu ideju i ulaže svoj lični kapital u odgovarajući mali biznis. Međutim, u našoj tekućoj preduzetničkoj praksi usled dominirajućeg opšteg nepoznavanja suštine u uloge biznis planova, njihovom izradom se u osnovi bave ne sami preduzetnici već njihovi odabrani konsultanti, i to prvenstveno radi dobijanja potrebnih kreditnih sredstava. Takve biznis planove naši preduzetnici niti razumeju niti ih koriste u organizovanju i vođenju svog malog biznisa.

Detaljnije posmatrano, potreba preduzetnika za samostalnom izradom sopstvenog biznis plana naročito proističe iz sledećih razloga: Psihološkog razloga, po kome preduzetnik, samostalnom izradom svog biznis plana sebi dokazuje ličnu osposobljenost za osmišljavanje svog malog biznisa koji će mu u primeni omogućiti egzistenciju i socijalnu promociju; Obrazovnog razloga, jer time preduzetnik potvrđuje poznavanje svog odabranog malog biznisa, što se ne postiže prepuštanjem izrade biznis plana odabranom kosnultantu; Operativnog razloga, s obzirom na to da će preduzetnik preko svog samostalnog korišćenog biznis plana najbolje razumeti kako da organizuje i vodi svoj mali biznis; Ekonomskog razloga, po kome će sam preduzetnik deliti sudbinu primene svog biznis plana u smislu postignutih krajnjih rezulata koji mogu biti pozitivni ali i negativni.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Rezime bizns plana 2
1.2 Razlozi za bavljenjem proizvodnjom košnica 3
1.2.1 Raspoloživi radni potencijali 4
1.2.2 Mogućnosti razvoja 4
1.3 Projekcija razvoja proizvodnje 4
1.3.1 Parametri planirane proizvodnje 5
1.3.2 Plan prodaje proizvoda 5
1.3.3 Plan nabavke repromaterijala 5
1.4 Tehnologija i organizacija proizvodnje 6
1.4.1 Tehnologija planirane proizvodnje košnica 6
1.5 Organizacija planirane proizvodnje košnica 9
1.5.1 Potrebna struktura zaposlenih 10
1.6 Sredstva za planiranu proizvodnju 10
1.6.1 Struktura objekta 10
1.6.2 Struktura osnovne opreme 11
1.6.3 Priprema objekta i opreme 11
1.6.4 Potreban repromaterijal za proizvodnju košnica 11
1.7 Ostvarivanje planirane proizvodnje 12
1.7.1 Plan investicionih aktivnosti 12
1.7.2 Strategija vođenja investicija 12
1.7.3 Poslovanje u planskom periodu 12
1.7.4 Menjanje planiranog razvoja 12
1.8 Mere zaštite 13
1.9 FINANSIJSKA ANALIZA PROJEKTA 13
1.9.1 Struktura i vrednost ulaganja 13
1.9.2 Konstrukcija finansijskih ulaganja 14
1.9.3 Plan prihoda i rashoda 15
1.9.4 Projekcija poslovnih rezultata 17
1.10 OCENA EFIKASNOSTI PROGRAMA 18
1.10.1 Ekonomska ocena programa 18
ZAKLJUČAK 22
LITERATURA 23
Spisak prikaza i tabela 23