Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Javni prihodi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Javni prihodi (/Thread-javni-prihodi)


Javni prihodi - Maja - 02-08-2012 03:17 PM

UVOD

Da bi država izvršila brojne zadatke iz svoje nadležnosti na koje je obavezna na osnovu odredbi ustava, zakona i drugih propisa, potrebna su određena sredstva. Ta sredstva prikupljaju se iz različitih izvora i primenom brojnih finansijskih instrumenata. Sredstva kojima se podmiruju brojni rashodi države nazivaju se javnim prihodima. Porezi su osnovni izvor prikupljanja prihoda kojima savrijemene države podmiruju rashode iz svoje nadležnosti, nezavisno od toga podmiruju li se ti rashodi u industrijski razvijenim zemljama ili u zemljama u tranziciji.

Prihod predstavlja sve transakcije koje povećavaju neto imovinu države. Transakcija je uzajamna veza između dve jedinice na osnovu njihovog uzajamnog sporazuma. Svaka transakcija označava transfer ili razmjenu.Transakcija predstavlja razmjenu kada jedna jedinica obezbeđuje dobra, usluge, imovinu ili rad drugoj jedinici i kao naknadu dobija dobra, usluge, imovinu ili rad u istoj vrijednosti. Transakcija kao razmjena su: naknade za rad koje se plaćaju zaposlenima, nabavke dobara i usluga, prodaja poslovnih zgrada i dr.Transfer predstavlja transakciju kada jedna jedinica obezbeđuje dobra, usluge, imovinu ili rad drugoj jedinici, a da ne dobija nikakvo dobro, uslugu, imovinu ili rad u zamenu. Država je uključena u veliki broj transfera, koji mogu da budu obavezni ili dobrovoljni. Porezi i doprinosi za socijalno osiguranje predstavljaju obavezne transfere, a subvencije, donacije, socijalna pomoć dobrovoljne transfere.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 VRSTE I KLASIFIKACIJA JAVNIH PRIHODA 3
1.1.1 REDOVNI I NEREDOVNI JAVNI PRIHODI 3
1.1.2 PRIHODI OD STANOVNIŠTVA I PRAVNIH LICA 4
1.2 POREZI KAO OSNOVNI OBLIK JAVNIH PRIHODA 6
1.2.1 POJAM I DEFINICIJA POREZA 6
1.2.2 KLASIFIKACIJA POREZA OECD 7
1.2.3 OSNOVNA OBILJEŽJA POREZA 7
1.2.4 OSNOVNA OBILJEŽJA POREZA 9
1.2.5 PODELA I VRSTE POREZA 9
1.3 CARINE KAO OBLIK JAVNIH PRIHODA 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 17