Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ribanje i ribarsko prigovaranje - Petar Hektorović - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Književnost (/Forum-knji%C5%BEevnost)
+---- Forum: Lektire (/Forum-lektire)
+---- Tema: Ribanje i ribarsko prigovaranje - Petar Hektorović (/Thread-ribanje-i-ribarsko-prigovaranje-petar-hektorovi%C4%87)


Ribanje i ribarsko prigovaranje - Petar Hektorović - apatonac - 01-08-2012 11:53 AM

Bilješke o piscu:

Pripadao je hrvatskom uskom krugu hrvatskih pisaca XVI stoljeća. Rodio se 1487. godine u starom gradu na Hvaru, u istaknutoj plemičkoj obitelji. Školovao se u splitu, gdje je stekao prvo humanističko obrazovanje, znanje latinskog jezika i filozofije. Nasljednjik bogata očeva imanja na Hvaru i Visu, Petar je proživio kugu na Hvaru, a 1539. godine i provalu turaka na otok, pred kojima je bježao u indiju. Vrati se nakon godinu dana i našao sve u neredu. Hektorović je doživio dugu starost i umro u Starom gradu 1572. godine.

Lica:
Nikola, Paskoje

Tema:
Trodnevni lov

Sadržaj:
Prvi dan
Nikola i Paskoje otkrivaju nam veliku radost opisivajući svoj Tvrdalj, načine ribanja, ribe i ribarski pribor, jela i vrijeme objeda, većere i počinka, razgovor i pjevanje za vrijeme veslanja i odmora i ostale djelove puta. Obišavši cijelo mjesto i dočekavvšivečeru i počinak s kojim završava prvi dan.

Drugi dan
Već na početku drugog dana plovidba je ispunjena bugaranjem, najprije Paskojevim pa Nikolinim, pa zajedničkim u dva glasa. Drugi dan završava s pjevanjem i pripjevanjem pitanja i odgovora, čime se nesumljivo opterećuje pjev.

Treći dan
Početkom trećeg dana u epizodi s galijom koju će sresti na svom putu, opet u središtu pažnje bili Tvrdanj i to u punoj ljepoti, sa svojim zidovima, kamenim stupovima, lozom, čemppresima, i drugim ljepotama što ga krase.