Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Odredjivanje i shvatanje marketinga - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Odredjivanje i shvatanje marketinga (/Thread-odredjivanje-i-shvatanje-marketinga)


Odredjivanje i shvatanje marketinga - Vesnica - 07-06-2010 10:21 PM

Maturski, seminarski i diplomski radovi iz marketinga.

Pojam marketing nastao je od engleske reči market što znači tržište. Marketing upućuje na pojam tržišta; on je organski povezan sa tržištem. Bez postoianja tržišta ne možemo govoriti o marketingu. Marketing "obuhvata sve one aktivnosti koje povezuju proizvodnju sa potrošnjom". Daćemo neke od zanimljivijih definicija marketinga:

• "marketing je poslovna aktivnost,
• marketing je skup međuzavisnih poslovnih aktivnosti,
• marketing je koordinirajuća, integralna funcija u procesu kreiranja poslovne politike preduzeća,
• marketing je trgovinski fenomen
• marketing je ekonomski fenomen,
• marketing je proces promena ili transfer vlasništva proizvoda,
• marketing je proces prilagođavanja ponude i tražnje,
• marketing je poslovni sistem itd".

2.RAZVOJ MARKETINGA

Marketing nije oduvek bio takav kakvog ga danas poznajemo. On je vremenom evoluirao, razvijajući se i prolazeći različite faze. Evolucija marketinga zapravo predstavlja istoriju ključnih problema i otvorenih pitanja koji su se javljali kao rezultat odnosa preduzeća i zahteva i potreba tržišta.

Smatra se da se evolucija marketinga odvijala u četiri osnovne faze:

- faza proizvodne orijentacije, gde je marketing preduzeća bio orijentisan isključivo na proizvodnju, dok se zanemarivala sama prodaja robe. Osnovni problem je bio kako proizvesti adekvatan proizvod ili uslugu, u skladu sa odgovarajućim potrebama potrošača.
- faza prodajne (komercijalne) orijentacije, koja fokus prenosi na prodaju proizvoda. U ovoj fazi marketing se brine o potrošačima i putevima distribucije robe. Ovde se problem marketinga svodio na to kako prodati proizvedeni proizvod (uslugu) Sada je bilo važno pitanje kako omogućiti da proizvod dođe do potrošača.
- faza marketinške orijentacije, gde dolazi do razvoja marketinga kao funkcije u preduzeću.
- faza kontrole marketinga, odnosno faza (upravljanja) marketingom, koja predstavlja pun razvoj menadžmenta marketinga. Cilj ove faze je stalno unapređivanje, poboljšavanje i inoviranje marketinga, u pogledu njegovih metoda, tehnika, pravaca razvoja. U preduzeću se usvaja marketing filozofija, a samo preduzeće se pretvara u preduzeće marketinga.

3.DEFINICIJA MARKETINGA

Iako univerzalna definicija marketinga ne postoji, možemo dati jednu jednostavnu definiciju, prema kojoj marketing predstavlja komunikaciju između preduzeća i tržišta. Osim ove, možemo navesti još neke uobičajene definicije:

"Marketing je obavljanje poslovnih aktivnosti koje upravljaju kreiranjem dobara ili usluga od proizvođača do potrošača ili korisnika"

Marketing je ekonomski proces koji povezuje proizvodnju i potrošnju, omogućavajući da proizvodi i usluge idu potrošačima, a informacije o potrebama potrošača proizvođačima.

"Marketing su sve one poslovne aktivnosti koje su uključene u dobra i usluge, povezujući proizvodnju sa potrošnjom".

"Marketing se bavi stvaranjem efikasnog (u smislu korišćenja izvora) i fer (u smislu distribucije proizvoda svima) sistema koji usmerava tokove u privredi roba i usluga od proizvođača do potrošača i ostvaruje ciljeve društva.