Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga i značaj etike za liderstvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Uloga i značaj etike za liderstvo (/Thread-uloga-i-zna%C4%8Daj-etike-za-liderstvo)


Uloga i značaj etike za liderstvo - Maja - 31-07-2012 04:27 PM

UVOD

Moralna načela učimo od onih kojima se divimo i koje poštujemo – od roditelja, profesora, lidera i heroja, koje srećemo u životu. Poštenje u poslovnom smislu reči predstavlja temelj menadžerske veštine jer, niko ga neće slediti ako mu ne veruje. Stavovi menadžera su ključni u određivanju etičkog ili neetičkog ponašanja organizacije u celini.

Menadžer 21. veka mora biti svestan da uspešno poslovanje nije moguće bez poštovanja moralnih standarda. Ukratko rečeno, gde je zastupljena etika, tu su i dostojanstvo zaposlenih, visok moral, visoka motivisanost, produktivnost i profitabilnost.

Etika se određuje kao filozofska nauka o moralu. Kao deo filozofije koji proučava i procenjuje vrednosti, u smislu šta je dobro, a šta rđavo, šta treba da bude ili šta ne treba da bude i kao deo filozofije koji proučava poreklo i načela moralnosti, predmet izučavanja etike je moral, moralni odnos čoveka i čoveka, čoveka i društva, kao i odnos čoveka prema sebi samom. Ali, predmet ovog izučavanja je i čovekova praksa procenjivanja ljudi, uključujući i sebe, kao dobrih ili zlih, kao vrednih ili nevrednih, kao dostojnih ili nedostojnih.

Pod poslovnom etikom se podrazumeva obaveza (commitment) da se posao obavi na odgovarajući način i podrazumeva se odgovornost (respon-sibilitj) za njegovo (ne)odobravanje . U tom smislu, moralno odgovorna osoba se obavezuje da posao obavi i da prihvati odgovornost za neuspeh ili grešku . Odgovornost može biti lična, kada se krše etičke norme i pojedinac stiče ličnu korist na račun opštih interesa kompanije, a može biti i korporativna društvena odgovornost. Na tom odnosu lične i društvene odgovornosti, šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka ustalio se i nov koncept društvene odgovornosti. Napušten je stari, tradicionalni koncept, koji je isključivo bio usmeren ka stvaranju profita i ostvarenju ličnog interesa i stvoren je nov koncept korporativne društvene odgovornosti koji se odnosio na etičko ponašanje, na socijalne uloge i odredjen nivo društvene odgovornosti korporacija.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Liderstvo 2
1.2 Stilovi rukovođenja 5
1.3 Tipovi lidera 6
1.4 Poslovna etika 7
1.5 Etičnost menadžera 9
1.6 Menadžerski pristup etici 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15