Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
E-learning 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: E-learning 2 (/Thread-e-learning-2)


E-learning 2 - Maja - 31-07-2012 04:25 PM

UVOD

Šta je elektronsko učenje?

Elektronsko učenje definišemo kao nastavu koja se isporučuje računaru preko CD-ROM-a, Internet-a ili intranet-a sa sledećim karakteristikama:
- uključuje se sadržaj bitan za objekat učenja
- koriste se nastavne metode kao što su primeri i vežbe da bi pomogli učenju
- koriste se elementi medijuma kao što su reči i slike da bi se isporučio sadržaj metoda
- grade se nova znanja i veštine povezane sa individualnim ciljevima učenja ili da bi se poboljšale organizacione performanse
Kao što se može videti, ova definicija ima nekoliko elemenata koji se tiču šta, kako i zašto e-učenje.

Šta - Kursevi e-učenja uključuju i sadržaj (informacije) i instrukcione metode (tehnike) koje pomažu ljudima da nauče sadržaj.
Kako - Kursevi e-učenja se isporučuju preko računara koristeći reči u formi izgovorenog ili štampanog teksta i slike kao što su ilustracije, slike. animacije ili video.
Zašto - Kursevi e-učenja imaju nameru da pomognu onome koji učI, da su mu na dohvatu lični ciljevi učenja ili da izvrši svoje poslove na način da poboljša ciljeve krajnjeg rezultata radne organizacije.
"e" u nazivu e-učenje upućuje na "kako" - kurs je digitalizovan pa može biti memorisan u elektronskoj formi. "učenje" u e-učenju upućuje na "šta" - kurs uključuje sadržaj i načine da bi se pomoglo ljudima da nauče - i "zašto" - jer je svrha da se pomogne pojedincima da postignu edukacione ciljeve ili da se pomogne organizacijama da izgrade veštine koje bi poboljšale izvođenje posla. (Maravić, 2005: 4)

Sadržaj

01. Uvod ........3
02. Nastavni proces i učenje.........3
03. Е-učenje ....................5
04. Definicija e-učenja.........6
05. Nastanak e-učenja..........9
06. Važnost e-učenja................10
07. Svojstva e-učenja..........10
08. Klasifikacija..............11
09. Kome odgovara e-učenje...............12
10. Nedostaci e-učenja.................12
11. Prednosti e-učenja.............14
12. Zaključak...............14