Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Motivacija- menadz.u tekst.industriji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Motivacija- menadz.u tekst.industriji (/Thread-motivacija-menadz-u-tekst-industriji)


Motivacija- menadz.u tekst.industriji - Maja - 27-07-2012 03:14 PM

UVOD

Glavni zadatak menadzmenta je planiranje neke organizacije tj. menadzment je izazov planiranja i organizovanja. Da bi ideje pretocili u akcije, naporom menadzeri moraju da usresrede ljude na ciljeve organizacije.
Ovaj proces se naziva vodjenje i razmatra vestinu upravljanja. Podsticanje ljudi na razne aktivnosti naziva se – MOTIVACIJA.
Motivacija je vazna jer ljude koncentrise na ciljeve, sprovodjenje planova, za koje je potrebno izvesno vreme.

Motivacija je fenomen koji se istazuje relativno dugo i od strane brojnih istrazivaca razlicite strukture.
Motivisanje je upravljacki proces kojim se utice na ponasanje ljudi na osnovu saznanja.
Motivacija se sastoji od faktora koji izazivaju, kanalisu i podrzavaju ljudsko ponasanje u odredjenom zeljenom pravcu.

SADRŽAJ

1. Uvod………………………………………....…..3
2. Uloga i značaj motivacije …………………….…4
2.1 Faktori individualne motivacije……….…….…5
2.2 Pristupi motivaciji…………………………......5
2.3 Procene teorije motivacije……………………..6
2.4 Moderan pogled na motivaciju………………....7
3. Wal Mart………………………………………...8
4. Model za motivaciju…………………………….9
4.1 Osnovne karakteristike o motivaciji i
motivisanju………………………………….……..9
5. Izazov motivacije – Vlasništvo kao motivacija u
Springfield Remanufacturin………………………10
6 Teorija motivacije – kratak pregled…………….11
7. Savremene teorije motivacije………………......11
7.1 Teorija potreba………………………………..12
7.2 Teorija potkrepenja…………………………...13
7.3 Teorija pravednosti…………………………...13
7.4 Teorija očekivanja………………………….. ..13
7.5 Teorija odredjivanja ciljeva…………………..13
8. Zaključak
“Glass nastavlja tamo gde je Gospodin Sem Volton stao”……………………………..14
9. Literatura………………………………………15