Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Politika razvoja small business-a u evropskoj uniji - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Politika razvoja small business-a u evropskoj uniji (/Thread-politika-razvoja-small-business-a-u-evropskoj-uniji)


Politika razvoja small business-a u evropskoj uniji - Maja - 27-07-2012 02:23 PM

UVOD

Mala i srednja preduzeća u razvijenim tržišnim ekonomijama predstavljaju globalno značajnu ekonomsku snagu koja doprinosi zapošljavanju, stvaranju i povećanju dobitka, fleksibilnosti ekonomije i prilagođavanju brzim tehnološkim i tržišnim promenama, uravnoteženosti i povećanoj efikasnosti ekonomskog razvoja.
Poznato je da MSP, u zemljama EU, čine više od 95% privrednih subjekata i da obezbeđuju 60-70% radnih mesta. Ukratko rečeno, sektor MSP predstavlja jezgro dinamike savremenih privreda. Značajno mesto i jačanje uloge MSP u razvijenim zemljama jedna je od vrlo bitnih strukturnih promena, posebno izražena u sedamdesetim i osamdesetim godinama. Struktura privreda najrazvijenijih zemalja jasno ukazuje da se jednostranim razvojem velikih preduzeća ne može stvoriti optimalna privredna struktura.
Mala i srednja preduzeća imaju ogromnu ulogu u privrednom razvoju, jer preduzetnici koriste inovacije da razbiju postojeće monopolističke strukture, odnosno efikasno pokrivaju određene tržišne niše.

Dugoročni trendovi razvoja malog biznisa u svetu pokazuju tendencije stalnog uspona, zahvaljujući, između ostalog, čvrstoj vezi između preduzetništva i privatne svojine, snažnoj podršci države, specijalizovanih državnih institucija i nevladinih organizacija.
Savremene tendencije razvoja privreda razvijenih zemalja idu na ruku razvoju malih i srednjih preduzeća. Bez razmaha novog biznisa nema rasta prihoda, zaposlenosti i jačanja izvozne konkurencije. Razvoj preduzetništva malih i srednjih preduzeća u funkciji razvoja čitave privrede treba da doprinese razvoju obnovljenih izvora jeftine energije i ekološke proizvodnje; većem zapošljavanju; revitalizaciji sela; boljoj ponudi na domaćem tržištu (smanjenje uvoza) i povecanju izvoza.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Specifičnosti malih preduzeća 3
1.2 Mesto i uloga MSP - a u svetu 3
1.3 Mala preduzeća i preduzetničke organizacije 5
1.4 Karakteristike malih preduzeća 7
1.5 Globalna strategija razvoja malih preduzeća u Evropskoj uniji 8
1.6 Uloga države u razvoju malih preduzeća na primeru zemalja iz okruženja 10
1.7 Preduzetništvo kao uslov ekonomskog i privrednog rasta i razvoja Republike Srbije 13
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16