Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Obrazovana tehnologija u funkciji unapređenja učenja i obrazovanja odraslih - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Obrazovana tehnologija u funkciji unapređenja učenja i obrazovanja odraslih (/Thread-obrazovana-tehnologija-u-funkciji-unapre%C4%91enja-u%C4%8Denja-i-obrazovanja-odraslih)


Obrazovana tehnologija u funkciji unapređenja učenja i obrazovanja odraslih - Maja - 20-07-2012 05:09 PM

UVOD

„Internet će fundamentalno promeniti obrazovanje, onoliko koliko su ga izmenile štampane knjige”
Bill Gates

Zahvaljujući napretku tehnike i tehnologije i prednostima koje nudi Internet, profesori su u mogućnosti da usavrše svoja znanja, da koncipiraju bolje svoja predavanja, i da uporede svoju metodologiju rada sa radom njihovih kolega u bilo kom delu sveta. Jedna od prednosti Interneta je povezanost sa celim svetom, tako da nastavnici mogu da prate dostignuća u oblasti obrazovanja. Materijal sa Interneta može se integrisati u predavanja, učenje i stručne aktivnosti. Učenici mogu da istražuju podatke o praktično svim temama od A do Š. Nastavnici i učenici mogu da stvaraju originalan materijal da bi ga podelili sa drugima iz iste mreže ili sa drugima iz čitavog sveta. Velika primena Interneta objašnjava se velikim mogućnostima koje pruža:
pristup bazama podataka,
korišćenje različitih softvera,
prenos informacija i razmena podataka itd.

Komunikacija preko Interneta omogućava razmenu informacija učenika sa nastavnicima ili ekspertima u predmetnoj oblasti te na taj način mogu doći do značajnih informacija potrebnih za savlađivanje prepreka u izradi nekog rada i sl. Takođe ovaj način komunikacije omogućava povezivanje razreda koji se nalaze prostorno udaljeni, učenje jezika, kulturnu razmenu ili razmenu informacija. Srž Interneta je pregledanje podataka, koje se izvodi praćenjem hiperveza, a pomoću različitih mehanizama u koje spada i Web. Web je masovna kolekcija podataka koji su unakrsno referencirani. Podaci su pohranjeni u računarima širom sveta koji su povezani na Internet. Programi za pregledanje omogućavaju dobijanje informacija sa Web-a često od vrlo udaljenih lokacija (drugih zemalja).

Sadržaj

UVOD 1
1 Obrazovana tehnologija u funkciji unapređenja učenja i obrazovanja odraslih 3
1.1 Prednosti i mane upotrebe medijskih tehnologija - alata u obrazovanju 4
1.2 Internet u formalnom obrazovanju 5
1.3 Učenje na daljinu 6
1.4 Korišćenje interneta za učenje na daljinu 10
1.5 Korišćenje telekonferencija i videokonferencija u obrazovanju 13
1.6 Kompjuter kao alat u obrazovanju 17
1.7 Multimedijalno obrazovanje 17
1.8 Mediji 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21