Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Biljni i životinjski svet Srbije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Biljni i životinjski svet Srbije (/Thread-biljni-i-%C5%BEivotinjski-svet-srbije--60041)


Biljni i životinjski svet Srbije - Maja - 20-07-2012 04:04 PM

УВОД

Територија Републике Србије представља значајан центар биодиверзитета на Балканском полуострву. Разноврстан пејзаж који се протеже од Панонске низије у Војводини до планина југоисточне Србије станиште је 74% европских врста птица. Од укупно 4000 биљних врста у Србији, 287 биљних врста и подврста су ендемити, који се јављају само на подручју Балкана. Богато природно наслеђе Србије је стављено под заштиту државе у виду заштићених подручја која обухватају око 5.8% државне територије.

Степен биодиверзитета Србије, како екосистемског, тако и диверзитета врста, је веома висок. У биогеографском погледу, васкуларна флора Србије припада скоро половини свих флористичко-вегетацијских региона света и представља један од центара биодиверзитета Европе. Србија има статус центра биодиверзитета Европе у многоме захваљујући својој голошкој старости, рељефу и климатским условима, а посебно због тога што су делови територије Србије били рефугијуми за велики број врста током глацијалних периода. Укупан број свих врста које се јављају у Србији представља 43.3% постојећих европских врста.

Садржај

УВОД 3
1 Биљни и животињски свет Србије 4
1.1 Биљни и животињски свет Фрушке Горе 7
1.2 Биљни и животињски свет Таре 9
1.3 Биљни и животињски свет источне Србије и Ђердапа 13
1.4 Биљни и животињски свет Копаоника 14
1.5 Биљни и животињски свет Шарпланине 15
ЗАКЉУЧАК 18
ЛИТЕРАТУРА 20