Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tehnološki tretman otpadnih voda - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Tehnološki tretman otpadnih voda (/Thread-tehnolo%C5%A1ki-tretman-otpadnih-voda)


Tehnološki tretman otpadnih voda - Maja - 19-07-2012 04:15 PM

UVOD

1.1 Osnovni pojmovi

Filtracija je proces razdvajanja-separacija čvrste i tečne faze pod dejstvom pritiska ili vakuuma. Proces filtracije se odvija tokom prolaska najvećeg dela fluida kroz pregradni sloj koji zadržava čvrste čestice na ili unutar sebe. Smeša čiju separaciju treba izvršiti naziva se uobičajeno suspenzija, retki mulj ili muljna tečnost. Izlazni fluid naziva se filtrat, a pregradni sloj filtracioni medijum. Ukoliko je filtracioni medijum zrnast, koristi se naziv ispuna. Za izdvojeni čvrsti materijal koji se akumulira u količinama koje vidljivo prekrivaju filtracioni medijum i tada sam čini medijum, koristi se naziv pogača.

SADRŽAJ

1. UVOD
1.1 Osnovni pojmovi
1.2 Teorija filtracije
1.3 Klasifikacija filtara
2. ODABIR PRAVOG FILTER MEDIJUMA
2.1 Tipovi
2.2 Filter tkanine
2.3 Guma i sintética vlakna
2.4 Kombinacija metala i tkanina
2.5 Metalni i keramički filter medijumi
2.6 ugalj, pesak i dijatomejska zemlja
3. OSNOVNE OSOBINE FILTER MEDIJUMA
4. KRITERIJUMI ZA ODABIR FILTER MEDIJUMA
5. ZAKLJUČAK
6. LITERATURA