Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj saobraćaja na atmosferu kao kompleks ekoloških faktora - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Uticaj saobraćaja na atmosferu kao kompleks ekoloških faktora (/Thread-uticaj-saobra%C4%87aja-na-atmosferu-kao-kompleks-ekolo%C5%A1kih-faktora--59963)


Uticaj saobraćaja na atmosferu kao kompleks ekoloških faktora - Maja - 19-07-2012 04:12 PM

УВОД

Еколошки менаџмент представља систем управљања заштитом животне средине са циљем да се у индустрији и другим привредним гранама успостави систематизован приступ који обезбеђује да се разлози који се тичу животне средине уграде у бизнис стратегију и праксу. Еколошки менаџмент мора да буде флексибилан, прилагодљив и перцептиван услед честих промена захтева моћника, промене живтне средине, ставова јавности и људских могућности.
Еколошки менаџмент, као предмет обухвата свеколико знање о „последицама антропогеног утицаја технолошког развоја и мерама ублажавања овог утицаја на екосистем“.
Као комплексна наука, еколошки менаџмент спаја области различитих наука али и пограничне научне области:
- Науку о менаџменту са заштитом животне средине,
- Друге науке о животној средини: екологију, биогеохемију, геохемију, биологију са наукама о правној заштити животне средине,
- Друге науке о технолошком развоју са економским наукама и правним наукама (законодавством у тој области),
- Скуп наука о животној средини са социологијом и етиком.

С А Д Р Ж А Ј

I. Увод……………………1
II. Димензије одрживог развоја………4
III. Атмосфера……..……………7
IV. Утицај саобраћаја на атмосферу………10
V. Алтернативна горива-водоник….........15
VI. Закључак………17
VII. Литература.....18