Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zagadjenost vode u Novom Sadu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Zagadjenost vode u Novom Sadu (/Thread-zagadjenost-vode-u-novom-sadu)


Zagadjenost vode u Novom Sadu - Maja - 19-07-2012 03:59 PM

UVOD


Voda je izvor života, osnovni je sastojak ljudskog organizma i po svojoj važnosti je odmah iza kiseonika. Organizam je ne može uskladištiti, pa je treba unositi svaki dan u dovoljnoj količini.

Telo odraslog čoveka sadrži oko 70% vode, koja se nalazi u tkivima, krvnim sudovima (sačinjava oko 90% plazme, tekućeg sadržaja krvi), mozgu (čak 90%), ćelijama (oko 2/3 vode) u kojima se odigravaju najvažniji životni procesi i u međućelijskoj tečnosti. Kod čoveka, središte vode (energetski centar) se nalazi ispod pupka, približno u visini mokraćne bešike.

Normalna dnevna potreba vode za odraslog čoveka je oko 1,4-1,6 l vode zavisno od vrste rada, težine i spoljne temperature vazduha. Unos vode u organizam manji od 1 l dnevno (minimalna potreba), u toku više godina, ima za posledicu postepenu dehidraciju organizma. To je, u stvari, fiziološki odgovor niza mehanizama organizma za zaštitu od dehidracije i promene u funkcionisanju organizma. U slučaju smanjenja vode u organizmu za oko 10% (na 0,8 l dnevno) na duži period ima za posledicu teške telesne poremećaje, a gubitak od 20–22% (ispod 0,8 l dnevno) može da izazove i smrtni ishod.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 PIJAĆA VODA 4
1.1 Priprema vode za piće 4
2 ZAGAĐENOST VODE U NOVOM SADU 5
2.1 Rezultati fizičko-hemijskog i bakteriloškog ispitivanja uzoraka vode za piće 8
2.2 Pojačane mere kontrole pitke vode 9
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11