Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Projekat uvođenja proizvodnje pet ambalaže u izmišljenom preduzeću - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Projekat uvođenja proizvodnje pet ambalaže u izmišljenom preduzeću (/Thread-projekat-uvo%C4%91enja-proizvodnje-pet-ambala%C5%BEe-u-izmi%C5%A1ljenom-preduze%C4%87u)


Projekat uvođenja proizvodnje pet ambalaže u izmišljenom preduzeću - Maja - 19-07-2012 02:22 PM

UVOD

Osnovni cilj investiranja u već postojeće preduzeće jeste povećanje profita istog kao i ostvarivanje konkurentske prednosti u veoma „haotičnom“ okruženju. Preduzeća koja se bave proizvodnjom često uvode inovativne proizvode da bi ostvarile svoje dugoročno zacrtane ciljeve. Tendencija proizvodne orijentacije "ZOPAK" je širenje proizvodnih kapaciteta i uvođenje novih proizvoda.
„ZOPAK“ je privatna firma koja se bavi proizvodnjom papirnih kesa, sa ili bez ručki, fišeka, omotnih papira u rolnama i termo – rolni za fiskalne kase. Od osnivanja firma “ZOPAK” neprestano povećava svoje kapacitete i uvodi u proizvodnju inovacije, prateći najnovije svetske trendove i osluškujući potrebe klijenata, pri tom ne odustajući od maksimalnog kvaliteta proizvoda utvrđenog prepoznatljivom tradicijom. Tendencija zaštite životne sredine nagoveštava finalnu orijentaciju firme kojom se insistira na korišćenju materijala podložnih recikliranju. U cilju očuvanja ozonskog omotača i biološke raznovrsnosti, ekonomski razvoj uslovljen je što manjom upotrebom plastičnih materijala u procesu proizvodnje.
Među najčešćim kupcima nalaze se mlinske industrije, pekarske radnje, apoteke, prodavnice zdrave hrane, kokičarske radnje, trgovinske radnje, restorani, palačinkarnice, prodavnice brze hrane, mesare, proizvođači kafe i čajeva, poslastičarnice, kafeterije i mnoge druge ujedinjene u podržavanju ključnih odrednica u poslovanju - kvalitetu i ispravnom odnosu prema okolini.

Sadržaj

UVOD 1
1. OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU „ZOPAK“ 2
1.1 Organizaciona struktura preduzeća 2
1.2 Postojeća raspoloživa osnovna sredstva 3
1.3 Pozicija na tržištu proizvodnje papirne ambalaže i ostalih proizvoda od
papira 5
1.4 Odabrani pokazatelji poslovne uspešnosti za 2009 i 2010. godinu 6
2. ANALIZA TRŽIŠTA 7
2.1. Analiza tržišta prodaje proizvoda PET ambalaže 7
2.2 Analiza tržišta nabavke 8
3. USLOVI ZA OSTVARENJE PROJEKTA 8
3.1 Opis tehnologije 9
3.2 Faze tehnološkog procesa 9
3.3 Lokacija 10
3.4 Plan proizvodnje 10
3.5 Projektni tim 10
3.6 Potrebna radna snaga 11
4. PLAN PRODAJE 12
5. MARKETING PLAN 12
5.1 Ciljno tržište 13
5.2 Konkurencija 13
5.3 Kanali distribucije 14
6. PLAN REALIZACIJE PROJEKTA 14
6.1 Gantogram 14
6.2 Mrežni dijagram 15
7. FINANSIJSKI PLAN PROJEKTA 16
7.1 Predračunska vrednost investicije (PVI) 16
7.2 Projekcija plana rashoda 17
7.2.1 Materijalni troškovi 17
7.2.2 Troškovi amortizacije investicije 17
7.2.3 Nematerijalni troškovi 18
7.2.4 Troškovi zarada 19
7.3 Bilans uspeha 20
7.4 Potrebna obrtna sredstva 21
7.5 Finansijski tok investicionog projekta 22
7.6 Bilans stanja 23
8. OCENA EFEKTIVNOSTI PROJEKTA 23
8.1 Statička ocena projekta 23
8.2 Dinamička ocena projekta 24
8.3 Ocena likvidnosti projekta 25
8.4 Osetljivost projekta na promenu cena 25
9. ZAKLJUČNA OCENA PROJEKTA 26