Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uticaj monetarne nestabilnosti na konkurentnost preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Uticaj monetarne nestabilnosti na konkurentnost preduzeća (/Thread-uticaj-monetarne-nestabilnosti-na-konkurentnost-preduze%C4%87a)


Uticaj monetarne nestabilnosti na konkurentnost preduzeća - Maja - 19-07-2012 02:06 PM

UVOD

Sadašnja privredna i financijska kriza postavila je novi veliki izazov pred monetarnu politiku u cijelom svijetu. Radi razumijevanja mogućeg uticaja krize i izbora odgovarajuće reakcije politike važno je razumjeti mehanizme kojima se kriza širi unutar privrede. U slučaju male otvorene privrede uticaj krize dolazi iz inostranstva u obliku manjih i skupljih priliva kapitala te slabije tražnje za izvoznim proizvodima i uslugama. Postavlja se pitanje kako analizirati taj učinak. Opšte prihvaćen je stav da standardne ekonometrijske metode nisu primjerene za procjenu mogućih uticaja ove krize zbog velikih i dosad nezabilježenih šokova. Da bismo analizirali uticaj krize na našu privredu i reakciju
monetarne politike, razvili smo dinamički stohastički model opšte ravnoteže (engl. dynamic stochastic general equilibrium model, DSGE model). Model je najprije zamišljen kao alat za analizu politike koji bi se upotrebljavao za razumijevanje različitih scenarija. Zbog toga uključuje mnoge sektore i brojne šokove kako bi što je više moguće obuhvatio ono što se događa u stvarnom svijetu. Model nije simuliran i vrijednovan prema standardnim normama iz “akademske” literature o DSGE modelu.Umjesto toga rezultati su našeg modela reakcijske funkcije makroekonomskih varijabli. Te su reakcije upotrijebljene kao praktični vodič za razumijevanje mogućih privrednih kretanja. Model se razlikuje od standardnog modela ciljane inflacije zbog različitog režima monetarne politike. Nominalni kurs je prirodno sidro zbog visokog nivoa euroizacije naše privrede, a posebno finansijskog sektora. Održavanje stabilnog kursa bilo je vrlo uspješno; inflacija je u posljednjih petnaest godina bila niska te je pridonijela stabilnosti finansijskoga sustava. Zbog toga se standardni monetarni instrumenti, npr. devizne intervencije i upravljanje domaćom likvidnošću, upotrebljavaju najprije za održavanje stabilnosti kursa. Narodna banka BiH uveliko se oslanja i na administrativne mjere, posebno na različite regulatorne zahtjeve kojima preko bankarskog sistema utiče na domaću privredu.

Sadržaj

UVOD 1
1 NOVIJA PRIVREDNA KRETANJA I FINANSIJSKA KRIZA 2
2 POJEDNOSTAVLJENI OKVIR I REAKCIJA MONETARNE POLITIKE U BiH 4
3 MODEL EKONOMIJE 6
3.1 OKRUŽENJE 7
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 10