Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Efekti novca na proizvodnju i cijene 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Efekti novca na proizvodnju i cijene 2 (/Thread-efekti-novca-na-proizvodnju-i-cijene-2)


Efekti novca na proizvodnju i cijene 2 - Dzemala - 04-06-2010 12:17 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


RAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU NOVCA

Nakon što smo odgovorili na pitanja odakle novac dolazi I zašto javnost traži novac, uključujući I faktore koji određuju ovu tražnju, da bismo zaokružili ovo poglavlje, neophodno je da utvrdimo šta određuje ravnotežu na tržištu novca, kao I uticaj promjene ponude novca I nominalnog nacionalnog dohotka na ravnotežu. Za ovu namjenu ćemo se ponovno koristiti podacima iz tabele 9.2. I to kolone 7., uz pretpostavku da centralna banka ponudu novca, bez obzira na kamatnu stopu, nastoji održati konstantnom. Uz ponudu novca (Pn) 1.800 KM I nominalni .nacionalni dohodak 7.200 KM. nominalna kamatna stopa od 8% predstavlja uslove ravnoteže na tržištu novca ®, odnosno jednakosti ponude I tražnje novca (Tn). Za kamatnu stopu veću od ravnoteže imaćemo višak ponude (kretanje duž funkcije tražnje lijevo od tačke R), a za kamatnu stopu manju od ravnotežne, imaćemo višak tražnje novca (kretanje duž funkcije tražnje desno od tačke R.). Odstupanje nominalne kamatne stope od ravnotežne izaziva, uz konstantnu ponudu novca, reakciju javnosti. Pretpostavimo da je kamatna stopa 12%. Uz kamatnu stopu od 12% oportunitetni trošak držanja novca se povećao. Javnost ne želi da drži 1.800 KM u gotovom novcu, već 1200 KM (vidi tabelu 9.2. kolona 7.). Javnost će pokušati da smanji količinu novca koju drži (višak od 600 KM) kupovinom alterantivnih oblika imoivne, pri čemu su obveznice, u našem modelu ekonomije, jedini alterantivni oblik imovine, a kamatna stopa na obveznice jedini prinos. Nastojanja u izmjeni portfolija poveaćavaju tražnju I cijenu obveznica, što će u skaldu s odnosom cijene obveznica I nominalne kamatne stope vodit smanjivanju nominalne kamatne stope. Smanjivanjem kamatne stope smanjuje se I višak novca koji drži javnost, odnosno povećava se količina novca koju ljudi žele držati, do ponovnog uspostavljanja ravnoteže. Ukoliko je nominalna kamatna stopa, niža od ravnotežne dolazi do suprotnog procesa. Vlasnici obveznica nastoje prodajom obveznica doći do novca. Povećanje ponude obveznica smanjuje njihovu cijenu I, u skaldu sa odnosom cijene obveznica I nominalne kamatne stope, povećava nominalnu kamatnu stopu. Povećanjem nominalne kamatne stope smanjuje se tražnja novca. Proces se odvija do postizanja ravnotežne nominalne kamatne stope, odnosno ravnoteže na tržištu novca...