Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Diplomski rad-analiza 4 faze modela procesa revizije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Finansije (/Forum-finansije)
+---- Tema: Diplomski rad-analiza 4 faze modela procesa revizije (/Thread-diplomski-rad-analiza-4-faze-modela-procesa-revizije)


Diplomski rad-analiza 4 faze modela procesa revizije - Dzemala - 04-06-2010 12:11 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije, Finansija, Ekonomike i Elektronsko poslovanje.


GENEZA ULOGE I ZNAČAJA REVIZIJE

U savremenim uslovima poslovanja , u svakom društveno ekonomskom sistemu , bez obzira na vladajuće svojinske oblike, prisutna je potreba za nezavisnom revizijom računovodstvenih iskaza. Finansijska revizija prema Schlosser-u predstavlja sistemsko ispitivanje finansijskih izveštaja , knjiženja i poslovnih transakcija sa ciljem da se utvrdi podudarnost sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima , kako bi se vlasnici kapitala i ostali interesenti informisali o utvrđenom stanju , te, na taj način stekli mogućnost za donošenje racionalnih poslovnih odluka .

Intencija da se revizija naše zemlje približi svetskim standardima prevashodno podrazumeva razumevanje i sistematizaciju višestruke uloge finansijske revizije u međunarodnom poslovanju .

Razvoj računovodsvetnog informacionog sistema se odvijao pod uticajem razvoja privrede pa se kroz teorijski i praktičan računovodstveni manifest tragalo za odgovarajućim rešenjima za određena pitanja i probleme koje su nametale promene u privredi. Potreba za ispitivanjem i proverom računovodstvenih iskaza nije se osećala dok su preduzeća bila mala kao i dok su ih posedovali inokosni vlasnici ili ortaci.

Ekspanzija finansijske revizije se može pratiti u trouglu :
dozvolio-preporučio-zahtevao .

1844.- U Ujedinjenom Kraljevstvu(kolevka revizije), Gledstonova vlada, zakonom o preduzecima DOZVOLJAVA pojedinim firmama da nezavisni eksperti izvrse pregled njihovih finansijsko-racunovodstvenih izvestaja, i da daju misljenje da li je stanje u njima prezentirano na fer , istinit i objektivan nacin.
1860.- Dopunom zakona o preduzecima, revizija se PREPORUCUJE svim kompanijama koje kotiraju na berzi, kako bi se povecao stepen poverenja izmedju ucesnika na na finansijskim trzistima.
1900.- Novim zakonom o preduzecima, revizija se ZAHTEVA od svih kompanija koje kotiraju na berzi , dok se ostalim kompanijama preporucuje....


SADRŽAJ


UVOD 3
GENEZA ULOGE I ZNAČAJA REVIZIJE 4
ULOGA FINANSIJSKE REVIZIJE U ZADOVOLJENJU POTREBA NAJŠIRE JAVNOSTI 7
ULOGA FINANSIJSKE REVIZIJE U PRIHVATANJU KONCEPTA NOVOG PREDUZEĆA – KAO ELEMENTARNOG PREDUSLOVA ZA SVARANJE ATRAKTIVNOG PRIVREDNOG AMBIJENTA 9
ULOGA FINANSIJSKE REVIZIJE U OTKLANJANJU POSTOJEĆEG KONFLIKTA CILJEVA IZMEĐU BILANSNE TEORIJE I POLITIKE BILANSA 10
ULOGA FINANSIJSKE REVIZIJE INSPIRISANA 12
ZAHTEVOM ZAŠTITE POVERILACA 12
ULOGA FINANSIJSKE REVIZIJE U 14
STRATEGIJSKOM UPRAVLJANJU PREDUZEĆIMA 14
ULOGA I ZNAČAJ REVIZIJE U PROCESU 16
SVOJINSKE TRANSFORMACIJE PREDUZEĆA 16
CILJ I OPŠTI PRINCIPI REVIZIJE RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA 17
PRIHVATANJE KLIJENTA – FAZA I 21
STICANJE OSNOVNIH INFORMACIJA O KLIJENTU 21
STUPITI U KONTAKT SA PRETHODNIM REVIZOROM 22
ANGAŽOVANJE PROFESIONALACA U REVIZIJI 23
PREDLOG ANGAŽOVANJA 23
USLOVI REVIZORSKOG ANGAŽOVANJA 24
ODABRATI RADNO OSOBLJE 26
PLANIRANJE – FAZA II 26
ISTRAŽITI PODATKE VEZANE ZA ZAKONODAVSTVO 29
ANALITIČKI POSTUPCI 29
STICANJE SAZNANJA O RAČUNOVODSTVENIM SISTEMIMA I SISTEMIMA INTERNE KONTROLE 30
PLANIRANJE ZNAČAJNOSTI 32
REVIZIJSKI RIZIK 34
PRIPREME MEMORANDUMA O PLANU REVIZIJE I PRIPREMA PROGRAMA REVIZIJE 36
TESTIRANJE I PROVOĐENJE DOKAZNIH POSTUPAKA – FAZA III 37
TESTOVI KONTROLE 37
SUŠTINSKI TESTOVI 38
RADNI PAPIRI 39
PRIBAVLJANJE DOKAZA REVIZIJE 40
PROCENA I IZVEŠTAVANJE – FAZA IV 42
REVIZIJSKI DOKAZI 43
PRIPREMITI BITNA PITANJA ZA PARTNERE 44
PODNETI IZVEŠTAJ UO 45
FORMIRANJE MIŠLJENJA I IZRADA REVIZORSKOG IZVEŠTAJA 45
STANDARDNI IZVEŠTAJ O REVIZIJI 47
Uslovi za izdavanje standardnog izveštaja o reviziji 48
Struktura izveštaja o reviziji 49
ZAKLJUČAK 51
LITERATURA 54