Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Talasno kretanje ljudskih misli - filozofija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Filozofija (/Forum-filozofija)
+---- Tema: Talasno kretanje ljudskih misli - filozofija (/Thread-talasno-kretanje-ljudskih-misli-filozofija)


Talasno kretanje ljudskih misli - filozofija - Dzemala - 03-06-2010 11:14 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz biologije,filozofije , ekologije, fizike, geografije, Istorije i hemije.


Човек је одувек покушавао да пронађе онај врхунски принцип,закон који покреће цео свет или бар човека и његову мисао.
Тај врхунски принцип често је тражен у Богу,Једном и Свемогућем. Међутим,развој науке је захтевао да се пронађе неко ново почело у виду Свеопштег и Свеважећег закона.Модерна физика,на пример,трага за теоријом која би објединила све основне силе у природи(гравитаци-ону,електромагнетну,јаку и слабу нуклеарну силу).
Овај задатак има за циљ да покаже како се и људска мисао подвргава извесним,мање-више општим законитостима.

ТЕОРИЈА

Велики филозоф и математичар Рене Декарт сматрао је да постоје две основне супстанције у основи свега:
• Res cogitans (мислећа ствар)-супстанција духа,чије је основно својство мишљење.
• Res extensa (простирућа ствар)-супстанција материје,чије је основно својство простирање .
Моја теорија каже да постоје две основне форме или супстанције у оквиру Декартове res cogitans.
Форме духа су форме које дух мисли о самом себи,то је такозвано прво мишљење,мишљење о себи.
Форме материје су форме које дух мисли о другим духовима,о околини и о свему што није у њему,то је такозвано друго мишљење, мишљење о свету.
Код форми духа мисли се крећу од спољашњости ка унутрашњости,од света ка појединцу и од конкретног ка апстрактном.Код форми матери- је се мисли крећу од унутрашњости ка спољашњости,од појединца ка свету и од апстрактног ка конкретном.
Математички се ток и кретање људске мисли може изразити кривом синусоидом...

Садржај

Увод.................................................................3
1.Теорија.........................................................3
2.Сликарство..................................................5
3.Књижевност-проза......................................6
4.Књижевност-поезија...................................8
5.Математика..................................................9
6.Физика.........................................................11
7.Хемија..........................................................12
8.Музика.........................................................13
9.Политика.....................................................14
10.Економија..................................................15
11.Језик...........................................................16
12.Архитектура..............................................16
13.Филозофија................................................18
14.Предвиђања...............................................19
Закључак.........................................................21
Коментари.......................................................22
Литература и извори......................................23