Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovne komunikacije(2) - poslovna etika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Poslovne komunikacije(2) - poslovna etika (/Thread-poslovne-komunikacije-2-poslovna-etika)


Poslovne komunikacije(2) - poslovna etika - Dzemala - 02-06-2010 11:07 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. Funkcije komunikacije?
- zabava
- informacija
- poučavanje
- ubeđivanje
2. Elementi komunikacionog čina?
- pošiljalac
- primalac
- komunikacioni kanal
- poruka
- efekat poruke3. Bredlijev model komunikacije?
Karakteristike Bredlijevog modela - Svaka komunikacija je:
- dinamična,
- trajna (covek od rodjenja do smrti komunicira),
- složena,
- nepovratna (kada krene više se ne može vratiti),
- nesledstvena (ne slede jedna drugu) i
- neponovljiva. Cela poenta B. m. k. je u feed-back-u.
4. Jakobsonov (Lingvisticki) model komunikacije?
Karakteristike Jakobsonovog modela:
- pošiljalac – emotivna funkcija (f-ja usmerena na pošiljaoca, kad neko hoće da izrazi emotivni odnos prema onome što se govori),
- primalac – konativna funkcija ( f-ja usmerena na primaoca, izražava se zapovednim načinom ),
- poruka – poetska funkcija (najsloženija f-ja, obraća se pažnja na samu poruku i kako neko govori),
- kod – za njega se vezuje metajezička funkcija (proveravamo da li govorimo istim jezikom, da li je kod isti),
- kontekst – saznajna funkcija (bitno je da informacija dođe do primaoca)
- kontakt – fatička funkcija (za uspostavljanje, trajanje i predviđanje kontakta)...