Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Poslovna etika i marketing - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Poslovna etika i marketing (/Thread-poslovna-etika-i-marketing)


Poslovna etika i marketing - Dzemala - 02-06-2010 09:17 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


I ГЛАВА

ПОЈАМ ЕТИКЕ И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ


Појам етика етимолошки води порекло од грчке речи ethos у значењу – обичај, навика, карактер, тако да се под овим појмом подразумева систематско научно или филозофско промишљање морала, које обухвата пет централних питања:
1. проблем извора или порекла моралности;
2. проблем успостављања моралне свести и савести;
3. проблем облика моралности;
4. питање сврхе и смисла моралности;
5. проблем изградње моралне хијерархије вредности.
Етику можемо дефинисати као систематско настојање да се наше индивидуално и друштвено морално искуство учине смисленима тако што ће се одредити правила исправног понашања, вредности којима треба тежити, као и карактерне особине које треба развијати. Пословна етика представља поље додира, или још чешће, поље судара двеју различитих перспектива: моралне или етичке и пословне или економске перспективе. С једне стране, морална перспектива за своје полазиште узима моралне вредности какве су истина, правда, поверење, поштење, солидарност. С друге стране, пословна перспектива темељи се на економским вредностима и категоријама какве су профит, ефикасност, конкурентност, успешност.
Могло би се рећи да пословна етика представља скуп личних и колективних моралних поступака који се користе током свих облика пословних активности, а којима се одређује граница до које се може ићи, а да те активности, поступци и одлуке не изазову неповољне односе унутар предузећа и у његовом окружењу, те да, у коначном збиру, не створе непотребне трошкове и штету за предузеће и окружење. Предмет пословне етике је управо пресек који се добија укрштањем моралних и економских аспеката пословања. Има много људи, међу њима већина из пословног света, који сматрају да су морал и бизнис два различита и неспојива света. „Једна позната енглеска пословица каже: Business of business is business – посао бизниса јесте да заради новац, а кога занимају моралне или какве друге сличне вредности, нека се тиме бави у својој породици или, још боље, у каквој цркви!“

С А Д Р Ж А Ј

У В О Д .................................................................................. 2
I ГЛАВА
1. ПОЈАМ ЕТИКЕ И ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ ............................ 3
II ГЛАВА
2 ПОСЛОВНА ЕТИКА У САВРЕМЕНОЈ ПРАКСИ ................................ 5
III ГЛАВА
3. ПОСЛОВНА ЕТИКА И МАРКЕТИНГ .................... 7
3.1 Лицитирање ..................................................... 7
3.2 Конкуренција ................................................. 8
3.3 Политика одређивања цена ............................... 9
3.4 Потрошачки маркетинг ....................................... 9
3.5 Оглашавање .................................................... 10
3.5.1 Истина и оглашавање ............................ 10
3.5.2 Манипулација и присила ........................ 12
3.6 Расподела моралне одговорности у оглашавању ........ 13
3.7 Кодекс пословног морала ..................................... 14
IV ГЛАВА
4. ЗАКЉУЧАК ........................................................ 15
КЉУЧНЕ РЕЧИ ....................................................... 17
ЛИТЕРАТУРА ....................................................... 18