Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Etnokultura i svi žanrovi usmene književnosti u Mostaru - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Književnost (/Forum-knji%C5%BEevnost)
+--- Tema: Etnokultura i svi žanrovi usmene književnosti u Mostaru (/Thread-etnokultura-i-svi-%C5%BEanrovi-usmene-knji%C5%BEevnosti-u-mostaru)


Etnokultura i svi žanrovi usmene književnosti u Mostaru - VS1 - 02-06-2010 02:50 PM

Maturski, maturalni, seminarski, diplomski i master radovi iz književnosti i etnokulture.

Etnokulturni identitet je fundament kulturnog identiteta svakog društva. Pošto kulturni identitet predstavlja jedan od najznačajnijih emancipatora državnog identiteta kao totaliteta identiteta društva očigledni su fundamentalni osnovi na kojima se zasniva etnokultura. Fundamentalni temelji etnokulturnih obilježja su značajniji ako se radi o društvima viševjekovne državnotvorne i tradicijske strukture kakav je slučaj sa jednim značajnim brojem jugoistočno-evropskih.

Sam pojam etnokulture i identiteta jednog društva kao njenog razvojnog obilježja je istovremeno i složen, a velikim dijelom i zanemaren pojam kojem se ni u dalekoj ni u bliskoj prošlosti nije posvećivala određena pažnja. Etnokulturu bi mogli da odredimo kao dio kulture koji se bavi odnosom kulture i tradicije i kulturno tradicionalnim stvaralaštvom. Odnosno, to bi mogao da bude segment kulture kao jednog od oblika svijesti koji proučava tzv. "narodnu kulturu" kao način funkcionisanja naroda i kulture. Identitet je izraz ukupnog nastojanja da se pojedinci i društvo odrede, odnosno da samospoznaju sadržinu i vrijednost kulturnog razvoja koje im pripadaju i koje ih određuju kao svjesna stvaralačka bića.

Etnokulturni identitet društva predstavlja specifičnosti i tokove razvoja kulturnih vrijednosti i stvaralačkih dometa većinskog naroda i drugih naroda, kao i nacionalnih i etničkih grupacija, koji su u istorijskom razdoblju živjeli i žive u konkrentnom društvenom ambijentu. Kada se govori o etnokulturi bilo kojeg društva ista se ne može zasnivati samo na tradiciji kao prošlosti, već je ta tradicija i sadašnjost u kojoj živi prošlost i priziva se budućnost.

Identitet jednog društva počiva na srodnim idejama, afinitetima i stremljenjima pojedinaca i grupa koji na taj način konstituišu istinsku i svjesnu aktivnost i đelatnost društva kao totaliteta. Zajednički vrijednosni interesi koji determinišu identitetsko biće su: država, teritorija, etnos, istorija, jezik, običaji i narodna književnost, crkva, tradicijska kultura, kulturno nasleđe i forme narodne kulture. Vrijednosni karakter zajedništva navedenih identitetskih obilježja pored objektivnih pokazatelja u velikoj