Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Etički kodeks u bankarstvu(alpa banka) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Etika (/Forum-etika)
+---- Tema: Etički kodeks u bankarstvu(alpa banka) (/Thread-eti%C4%8Dki-kodeks-u-bankarstvu-alpa-banka)


Etički kodeks u bankarstvu(alpa banka) - Dzemala - 31-05-2010 11:33 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Etički kodeks u bankarstvu predstavlja skup pravila, normi i moralnih načela koja određuju ponašanje ljudi i funkcionisanje banke kao poslovne organizacije u savremenom društvu. Proučavanje etičkog kodeksa u bankarstvu je od velike važnosti zato što upoznaje ljude sa osnovama morala, moralnih načela i teorijom vrednosti koje su prisutne svuda pa i u bankarstvu. Bitna stvar kod etičkog kodeksa u bankarstvu jeste da on na individualni način određuje standarde ponašanja ljudi u okviru jedne banke ali takođe mora ispoštovati i norme kojih se druge banke pridržavaju. Ne postoji jedan univerzalni etički kodeks koji objedinjuje pravila ponašanja svih banki. Postoje stavke koje su generalizovane i normirane od strane većine pa se toga treba pridržavati.
Etički kodeks je dobrovoljni okvir kojim banke uređuju poslovanje s klijentima (pravnim i fizičkim osobama) i drugim bankama. Pored obaveza koje pred njih postavljaju zakoni i propisi, kao i upute nadzornih organa, banke su tradicionalno usvojile pravila ponašanja kao opšte prihvaćene norme s ciljem njihovog provođenja...

Pojam etike

Etika je filozofska disciplina koja ispituje zasnovanost i izvor morala, osnovne kriterijume za vrednovanje celokupnih ljudskih postupaka, kao uopšte ciljeve i smisao moralnih želja i delovanja. Sam pojam etika nastao je od grčke reči ethikos (od ethos što znači “običaj”, “navika).
Etika zajedno sa estetikom spada u zajedničku oblast filozofije koja se naziva aksiologija ili teorija vrednosti. Ona se bavi izučavanjem morala i pojmovima dobrog i ispravnog. Svaka etička teorija sadrži bar dve komponente - teorije: onu koja određuje šta je dobro ili vredno i ona koja određuje šta je ispravno.
Etička dilema je situacija do koje dolazi kada se čini da su dve ili više moralnih vrednosti jednako validne, a kontradiktorne, a od pojedinca se zahteva da napravi najbolji mogući izbor...

Sadržaj

SADRŽAJ 1
UVOD 2
POJAM ETIKE 3
POSLOVNA ETIKA 5
ETIKA U BANKARSTVU 7
MODEL ETIČKOG KODEKSA U BANKARSTVU 9
ETIKA MENADŽMENTA POSLOVNE BANKE 11
UTICAJ POSLOVNE ETIKE NA BANKARSTVO 12
ALPHA BANKA KAO PRIMER USPEŠNE POSLOVNE ORGANIZACIJE POD UTICAJEM ETIČKIH KODEKSA 14
ETIKA POSLOVNE BANKE U USLOVIMA INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE 15
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18