Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sigurnosni aspekti zastite elektonskog poslovanja - elektronsko poslovanje - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Sigurnosni aspekti zastite elektonskog poslovanja - elektronsko poslovanje (/Thread-sigurnosni-aspekti-zastite-elektonskog-poslovanja-elektronsko-poslovanje)


Sigurnosni aspekti zastite elektonskog poslovanja - elektronsko poslovanje - Dzemala - 30-05-2010 11:52 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike i Elektronsko poslovanje.

S obzirom na progresivan razvoj informacionih tehnologija i njihovo sve veće korišćenje prilikom poslovanja, trebalo bi razmatrati i moguće načine njihove zaštite, ne bi li se tako poslovanje učinilo sigurnim. I to je upravo tema ovog seminarskog rada.
U prvom poglavlju se govori o sigurnosti i zaštiti umreženih sistema, gde se kao podpoglavlja obrađuju vrste zaštita podataka umreženih sistema i kompjuterski kriminal.
U drugom poglavlju se govori o kriptografiji, gde se kao podpoglavlja obrađuju simetrični kriptosistemi, asimetrični kriptosistemi i hibridni kriptosistem PGP.
U trećem poglavlju se govori o autorizaciji, gde se obrađuju podpoglavlja autorizacija putem pomoćnog kanala, autorizacija pomoću lozinke i autorizacija putem digitalnog potpisa.
U četvrtom poglavlju se govori o najvažnim aspektima zaštite elektronskog poslovanja, a to su integrite, tajnost, provera identiteta i neporecivost...

Sigurnost i zaštita umreženih sistema

Jedan od osnovnih parametara uspešnog elektronskog poslovanja moderne kompanije je implementacija kvalitetne i visoko funkcionalne računarske mreže, koja predstavlja jedan od osnovnih uslova poslovanja moderne informacione kompanije. To su zadaci koji se postavljaju svakom IT menadžeru današnjice , a iziskuju ne samo veliko znanje već i iskustvo na području računarskih mreža. Nakon implementacije jedne funkcionalne računarske mreže postavlja se pitanje njene sigurnosti i zaštite od raznih oblika “napada“ i “ometanja“ iz okoline poslovnog sistema. Rešenje nalazimo u korišćenju kriptografije i kriptografskih algoritama odnosno njihovih metoda i protokola.

Vrste zaštite podataka umreženih sistema

Osnovni cilj zaštite i očuvanja sigurnosti podataka umreženih sistema jeste uklanjanje izvora opasnosti kojima je sistem izložen. Potrebno je istaći da apsolutna zaštita sistema ne postoji. Zato je potrebno smatrati da sistem zaštite ne omogućava apsolutnu zaštitu podataka, već se radi o metodama koje u velikoj meri umanjuju opasnosti kojima su izloženi.
Sama zaštita informacionih sistema se može podeliti na:
-unutrašnju
-spoljašnju ...

Sadržaj

Uvod....................................................................3
1. Sigurnost i zaštita umreženih sistema.............................4
-1.1 Vrste zaštite podataka umreženih sistema.....................4
-1.1.1 Hardversko-softverska zaštita..................................5
-1.1.2 Fizička i organizacijska zaštita..............................5
-1.1.3 Komunikacijska zaštita.........................................5
-1.2 Kompjuterski kriminal.................................5
-1.2.1 Pretnje za sigurnosne sisteme......................6
- 1.2.1.1 Aktivni napadi.......................................6
- 1.2.1.2 Pasivni napadi.................................7
2.Kriptografija.............................................................8
-2.1 Kriptografski sistemi.....................................9
-2.1.1 Simetrični kriptosistemi.......................9
-2.1.2 Asimetrični kriptosistemi.................11
-2.1.3 Hibridni kriptosistem PGP...................13
3.Autorizacija.............................................................................15
-3.1 Autorizacija putem pomoćnog kanala...................15
-3.2 Autorizacija pomoću lozinke.....................15
-3.3 Autorizacija putem digitalnog potpisa..................16
4.Najvažniji aspekti zaštite elektronskog poslovanja..............16
5.Strategije rešavanja sigurnosnih rizika u eletronskom poslovanju....18
6.Digitalni potpis...................19
-6.1 Slepi digitalni potpis.............................................20
-6.2 Pošteni slepi digitalni potpis..........................................20
7. Zaključak....................................................................... 20
8. Korišćena literatura..........................................................21