Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronski biznis - ekonomija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Elektronski biznis - ekonomija (/Thread-elektronski-biznis-ekonomija)


Elektronski biznis - ekonomija - Dzemala - 30-05-2010 09:51 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Nikada u istoriji bankarskog poslovanja nisu učinjene tako velike i korenite promene kao za poslednjih tridesetak godina. Pojava plastišnog (kartice) i digitalnog novca učinili su preokret ka potpunoj dematerijalizaciji i virtuelizaciji novca. Internet, e-bankarstvo i mobilno bankarstvo su doveli do toga da je banka izašla iz svojih prostorija. Kroz istoriju korisnik je uvek morao da odlazi u prostorije banke kako bi obavio posao. Danas banka dolazi u kuću korisnika ili na njegovo radno mesto. Mobilno bankarstvo ide korak dalje prenosi bankarske poslove u džep korisnika potpuno nezavisno od lokacije na kojoj se on nalazi.
Sa istorijske tačke gledano, prvi sistem koji je mogao da se okarakteriše kao elektronski transfer novca je stvaranje sistema telegrafskog plaćanja godine 1918. kada je Federal Reserve Banks u SAD-u započela slanje novca putem telegrafa.
Automatizacija bankarskih poslova započela je šezdesetih godina prošlog veka. Širenje bankarskih sistema na velike geografske udaljenosti nametnulo je potrebu da se izgradjuju jedinstveni informacioni sistemi i uspostavljaju široko rasprostranjene računarske mreže.
Kada su 70 tih godina banke počele da postavljaju svoje mreže bankomata shvatili su da je neracionalno da svaka banka za sebe razvija računarsku mrežu. U tom trenutku dolazi do standardizacije i povezivanja raznorodnih bankarskih mreža na jednom projektu, a to je mreža bankomata.
Početkom osamdesetih godina prošlog veka pojavljuju je prvi telefonski servisi.
Pojava PC računara omogućila je da se deo bankarskih poslova dislocira u kuću korisnika ili na njegovo radno mesto. za ovakav način poslovanja nije potreban šalter niti šalterski radnik i nije potrebna ekspozitura. Sve što je potrebno je dobro osmišljen softver i pouzdani sistemi zaštite. Korisnik može da obavi bilo kakvu bankarsku zransakciju od kuće, sa posla ili iz bilo kog internet kafea.
Pojava mobilnih telefona otvorila je nove perspektive. Finansijske institucije sada imaju mogućnost da ponude bankarske, brokerske i usluge osiguranja preko mobilnih telefona, personalnih digitalnih asistenata (PDA) ili pejdžera.
Automatizovanje procesa obrade čekova započeto je veoma rano. Krajem devedesetih godina veliki korak u poslovanju sa čekom je njegova potpuna dematerijalizacija i pojavljivanje elektronskog čeka.
Sve veći rast interneta i elektronske trgovine uslovio je pojavu velikog broja novih platnih sistema i transakcionih mehanizama. Trenutno se gotovo sve transakcije preko interneta obavljaju upotrebom kreditnih i debitnih kartica. One su široko rasprostranjene i prihvaćene od strane trgovaca, ali su plastične kartice daleko od idealnog rešenja za savremeni digitalni svet. One su osmižljene za transakcije u realnom svetu. Elektronski medijum ima prednosti nad plastičnim karticama u svakom pogledu. Bezbednost je lakše održavati online, putem enkripcije i specijalizovanih servera, nego offline, kada službenici manipulišu informacijamau firmi. Eliminišu troškove papirne dokumentacije. Troškovi obrade digitalnih čekova , jedva dostižu trećinu troškova obrade klasičnih čekova. Najveći sistemi On-Line plaćanja su: CyberCash, FirstVirtual, eCash, NetCash, Mondex i VisCash...

Sadržaj

1. UVOD 2
2. SISTEMI ON-LINE PLAĆANJA: 3
2.1. Sistem On-Line plaćanja– CyberCash 3
2.2. Sistem On-line plaćanja – First virtual 6
2.3. Sistem On-Line plaćanja – eCash 7
2.4. Sistem On-line plaćanja – NetCash 9
2.5. Sistem On-Line plaćanja – Mondex 9
2.6. Sistem On-Line plaćanja – VisaCash 9
3. ZAKLJUČAK 11
4. LITERATURA 12