Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronska trgovina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Elektronska trgovina (/Thread-elektronska-trgovina--5460)


Elektronska trgovina - Dzemala - 30-05-2010 09:50 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Trgovina je proces razmene robe i/ili usluga. Naziv potiče od slovenske reči trg, po nekima od grčke reči trgos što bi u prevodu značilo prevara.
Trgovina nije jedini nosilac robnog prometa, kojim se takođe bave i sami proizvođači, a donekle i sami potrošači (potrošačko zadrugarstvo).
Trgovina, kao posebna privredna delatnost, ima zadatak da svojim posredovanjem u prometu organizuje redovnu razmenu između proizvodnje i potrošnje. Svojom aktivnošću ona treba da obezbedi ponudu robe i usluga u količinama i asortimanu koje tržište traži, u vreme kada se traži i po cenama i drugim uslovima koje su kupci spremni da prihvate.
Krajem 19. i početkom 20. veka u litaraturi su egzistirala dva pojam trgovine.[1] Prvi pojam se vezuje za engleske i francuske ekonomiste koji su polazili od socijalno-ekonomskih funkcija trgovine, a drugi za nemačku komercijalno-pravnu školu koju su privlačili pravni odnosno privatno-ekonomski elementi (kupovina i prodaja robe u cilju postizanja dobiti).

Elektronska trgovina (Electronic Commerce) ili E - trgovina (e - Commerce) predstavlja poslovnu komunikaciju i prenos dobara i usluga (kupovina i prodaja), preko mreže i kompjutera, kao i prenos kapitala, korištenjem digitalne komunikacije. Uključuje i ostale poslovne funkcije preduzeća, kao što su marketing, finansije, proizvodnja, prodaja i administrativna funkcija, koje su neophodne u procesu trgovine. Ovakvim načinom definisanja smo izbegli čestu grešku koja podrazumeva poistovećenje elektronske trgovine sa elektronskim poslovanjem. E - trgovina je ipak samo manji podskup e - poslovanja, zajedno sa oblastima kao što su elektronsko bankarstvo, mobilno poslovanje, virtuelne organizacije, elektronske berze, elektronsko poslovanje u javnoj upravi, itd.

Poslovanjem po principima elektronske trgovine, Internet pruža niz mogućnosti za maloprodaju:
• nisu potrebne skupe nekretnine niti aranžiranje izloga
• neophodno je minimalno prodajno osoblje
• postoji mogućnost da se prodaje kupcima na bilo kojem geografskom području
• omogućena je trenutna komunikacija
• prezentuje se interaktivni multimedijalni katalog koji može da pruži onoliko informacija koliko kupac želi (bez skupih klasičnih kataloga i poštanskih troškova)
• veoma brzo se može vršiti prilagođavanje za promene u prodajnim cenama i nivou zaliha
• velika je mogućnost adaptacije zahtevima kupaca

S druge strane javljaju se i određeni problemi u prodaji preko Interneta:
• mnogi potencijalni kupci još uvek ne koriste Internet
• mnogi nemaju brze veze
• kupovina preko Interneta zahteva veliku dozu poverenja (sa obe strane)
• ugrožena privatnost: lična (proaktivni marketing, cookies), finansijska (zloupotreba kartica)
• problem stvarnog postojanja prodavca na Internetu
• bezbednost obavljanja transakcije

Neophodno je navesti i set osnovnih stvari koje sajber trgovce čine uspešnim:
• popusti
• super selekcija: bogata ponuda
• posebne usluge: podsećanje na važne datume, postprodajne usluge,...
• komfor: iz fotelje, non-stop, mesecima unapred
• brza isporuka
• zabava: video igre, šale
• koncept dodatne vrednosti (added value)

Elektronska trgovina (ili e-trgovina) primarno se sastoji od distribuiranja, kupovine, prodaje, marketinga, i servisiranja proizvoda i usluga putem elektronskih sistema kao što je Internet i druge kompjuterske mreže. Takođe uključuje i elektronski transfer novca, upravljanje lancem snabdevanja, e-marketing, elektronsku razmenu podataka,i automatske sisteme za sakupljanje podataka. U ispunjavanju svojih zadataka koristi elektronske komunikacione tehnologije kao Internet, ekstranet, elektronska pošta, e - knjige, baze podataka, i mobilne telefone...