Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronska trgovina- legal&general group - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Elektronska trgovina- legal&general group (/Thread-elektronska-trgovina-legal-general-group)


Elektronska trgovina- legal&general group - Dzemala - 30-05-2010 09:49 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni ,Elektronsko poslovanje ,Masters i Diplomski radovi iz Ekonomije i Ekonomike.

Elektronsko poslovanje se prvi put sreće 1996 god od strane američke kompanije IBM. Stručnjaci IBM su želeli opisati poslovne procese kroz upotrebu Internet tehologije. Nakon toga slede mnoga uža I šira definisanja ovog termina. Termin elektronsko poslovanje odnosi se na poslovne transakcije koje se obavljaju između organizacija ili između organizacija I pojedinaca I zasnovane su na obradi I prednosu digitalnih podataka, koje se prednose putem otvorenih (kao što je Internet) ili zatvorenih mreža (kao AOL ili Mini tel) uz pristup otvorenim mrežama. Nasuprot ovom širem definisanju, neki autori smatraju da je najispravnije el. poslovanje definisati kao obavljanje poslovnih operacija primenom savremene el. tehnologije. Kao osnovu napred iznetih definicija može se reći da su el. poslovanjem u trgovini obuhvaćeni svi oblici transakcija koji se odnose na komercijalne aktivnosti, uključujući orgnanizacije I pojednice, zasnovane na proizvodnji I prinosu digitalnih podataka, gde su sadržani tekstualni, vizuelni I zvučni zapisi. Vođenje poslovanja I poslovnih procesa preko kompjuterskoh mreža zasnovanih na nevlasničkim standardima u suštini predstvalja el polovanje.El poslovanjem ostvaruju se efikasnije komercijalne transakcije I povećava ukupna efikasnost poslovanja u trgovina. Poruka razvoja el poslovanja je jasna: uspešne kompanije će biti one koje ranije I efikasnije prihvate integrisana rešenja kroz heterogene platforme, između organizacija različitih funkcionalnih jedinica I aplikacija, unutar sigurnog okruženja, što je u suštini suočavanje sa kupcem.
Poslednje godine XX veka I ulazak u novi milenijum obeležen je ogrominim promenama u načinu poslovanja, prodaji proizvoda I usluga, kao I u komuniciranju između kompanija I kupaca. Eksponencijalni privredni rast, zahvaljujući inovacijama, kroz ubrzani razvoj informacionih I komunikacionih sistema, tehnološki I društveni progres, uticao je na diversifikovanu ponudu prizvoda, široke komunikacione I saobraćajne mogućnosti, razoj urbanih sredina I time trgovine obezbedio dominantni položaj u procesu razmene društvene reprodukcije. Trgoivna postaje sve složeniji mehanizam raznovrsnih društvenih aktivnosti, putem organizovanosti savremene tehnologije rada na informacionoj osnovi.
Trgovina se danas sve više obavlja uz pomoć elektronskih medija, dobijajući novi oblik elektronske trgovine. Istovremeno se nazivom elektronske trgovine kao jednim od najvažnijih segmenata elektornsko poslovanja javljaju I mnogi sinonimi kao što su: E-trgovina, on-line trgoivna, Internet trgoina, digitalna trgovina I slično...