Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Eneida - ( Publije Vergilije Maron ) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Književnost (/Forum-knji%C5%BEevnost)
+---- Forum: Lektire (/Forum-lektire)
+---- Tema: Eneida - ( Publije Vergilije Maron ) (/Thread-eneida-publije-vergilije-maron)


Eneida - ( Publije Vergilije Maron ) - Jovica - 08-09-2009 02:51 PM

PUBLIJE VERGILIJE MARON:
ENEIDABilješke o piscu:
Vergilije je bio najistaknutiji rimski pjesnik Augustova doba.
Bio je poseban ljubitelj starogrčkih pjesnika i filozofa.
Živio je na Augustovu dvoru koji ga je i nagovorio da napiše Eneidu,
junački ep u 12 pjevanja i ukupno 9 896 heksametara, u kojem je
proslavio rad Julijevaca kojima pripada i car August. Vergilije je snažno utjecao na mnoge europske pisce.

Vrsta djela:
Junački ep

Kratki sadržaj:
Poslije propasti Troje Eneja se spašava i sa svojim sinom Askanijem
otplovi u Italiju sa željom da na ušću Tibera osnuje novo carstvo.
Eneja je prikazan kao praotac rimskog naroda, a neizravno i kao Augustov
praotac. U prvom pjevanju prikazan je Enejin put u Italiju i nezgode koje
mu priređuje božica Junona. Bog vjetrova, po Junoninoj želji, uništava
Eneji brodove i on dolazi u Kartagu na dvor kraljice Didone. U drugom i
trećem pjevanju Eneja pripovijeda svoje doživljaje. U četvrtom pjevanju
prikazana je ljubav između Didone i Eneje, koja završava tragično.
U petom i šestom pjevanju prikazan je Enejin bijeg prema Siciliji i silazak
u donji svijet, kroz koji ga vodi Sibila. Od sedmog do dvanaestog pjevanja
razvija se priča o Enejinom dolasku na obale Tibera, borbi s kraljem
Turnom i njegovom smrti.

Jezik, stil i kompozicija djela:
Vergilije je Homerovim stilom i tehnikom kompozicije obradio legendu
o Trojancu Eneji kao osnivaču Rima i tako stvorio rimski nacionalni ep.
Vergilije je svoj epski spjev obogatio ljubavnom pričom, utkavši u epsku
radnju dramske zaplete i produbljene slike osjećaja. Ovaj ep je spjevan
po uzoru na Ilijadu i Odiseju. Spjevan je u dvanaest pjevanja u kojim se
prvih šest pjevanja odnosi na Enejina putovanja koja možemo usporediti
i sa Homerovom Odisejom, dok drugi dio epa pjeva o ratovima te je
napisan po uzoru na Ilijadu. Ep se sastoji os 9 896 heksametra, a jezik je
vrlo jednostavan i jasan.

Analiza likova:
Eneja
Razlikuje se od Homerovih junaka koji djeluju uglavnom spontano,
on je u prvom redu oruđe sudbine koja mu je naredila da udari temelje
budućoj veličini Rima. Time se nekako mogu opravdati neki njegovi
postupci koji bi inače bili za osudu. Kraljica Didona primila ga je kao
brodolomca u svoj grad, a on je, unatoč svim njenim dobročinstvima,
neviteški napušta.

Didona
Pametna i lijepa kraljica Kartage koja se zaljubljuje u Eneju nakon
njegova dolaska u Kartagu.

Dojam o djelu:
Eneida kao ep je u biti zapravo Ilijada i Odiseja.
Ipak, Vergilijeva je izvornost osebujna, osobito su izvorni njegovi opisi oluja, ljubav Eneje i Didone, te je Eneida pravi roman u stihovima kojeg krase razne usporedbe, stanovita jasnoća i posebni likovi s jedinstvenim osobinama. Zbog svih tih elemenata Eneida me se duboko dojmila te je smatram za jedan od najboljih epova.